Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-06-08
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Livsmedelsförpackning kan
"laddas" med E-vitaminer

Livsmedelsförpackningar skall skydda livsmedel och inte reagera kemiskt med det förpackade. Men på den internationella marknaden förekommer i dag förpackningar som är designade för att avge vissa tillsatser till livsmedlet. De kallas aktiva förpackningar. Vid Lunds Tekniska högskola har man undersökt plastförpackningar som bl a innehåller E-vitamin - förpackningar som ska förlänga produktens hållbarhet.

- Det finns ingen EU-lagstiftning om aktiva förpackningar. Den lagstiftning som finns när det t ex gäller plastförpackningar handlar om hur man skyddar konsumenten för skadliga substanser som kan vandra från plasten in i livsmedlet. I Sverige är livsmedelsbranschen dessutom rädd för negativa reaktioner från konsumenterna. Men i en del andra länder, främst i USA och Japan, finns det en större acceptans för aktiva förpackningar, säger nyblivna teknologie doktorn Carolina Wessling vid Avdelningen för industriell näringslära och livsmedelskemi på Kemicentrum i Lund.

I Japan kan frukt och grönsaker förvaras i påsar som absorberar etylen. Det bromsar mognadsprocessen. Fisk förvaras i påsar som preparerats med vatttenabsorberan de propylenglykol. Det förhindrar bakteriebildning. Det finns t o m aktiva burkar för risbrännvinet saké. Det ska helst drickas kroppsvarmt. Man skruvar av ett lock och trycker på burken; en kemisk reaktion startar och värmer innehållet.

Även i de svenska livsmedelsbutikerna förekommer vissa aktiva förpackningar. Det vanligaste är livsmedel förpackade i modifierad atmosfär, t ex baguetter och andra bake off-produkter som förvaras i kväve så att hållbarheten förlängs.
Carolina Wessling har i dagarna disputerat på en doktorsavhandling om plaster impregnerade med antioxidanter. Arbetet har stötts av SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik och Avdelningen för industriell näringslära och livsmedelskemi vid LTH. Oxidationsprocesser gör att fetter i livsmedlen börjar härskna och genomgår lukt- och smakförändringar. Det kan motverkas av antioxidanter som också är godkända som livsmedelstillsatser. Men det är inte bara livsmedel som åldras och försämras av oxidation - det gör också den plast som används till förpackningar. Den missfärgas och blir skör. Därför tillförs antioxidanter när man tillverkar sådan plast.

Carolina Wessling har undersökt hur polyeten- och polypropen-plast innehållande två antioxidanter reagerar med fetter. Den ena är BHT (butylhydroxyltoluen), den andra är alfa-tokoferol. Frågan har varit om dessa kan användas i aktiva förpackningar för att öka livsmedlens hållbarhet.

- BHT används i Sverige för att stabilisera plast, säger Carolina Wessling. I USA förekommer det i en aktiv förpackning för frukostflingor. Det är en godkänd livsmedelstillsats, men det är inget ämne som förekommer naturligt i maten. Därför har intresset vuxit för det andra alternativet, nämligen alfa-tokoferol. Det är inget annat än E-vitamin!

Carolina Wessling har visat att en nackdel med BHT är att det inte stannar kvar lika länge i plasten som alfa-tokoferol. Alfa-tokoferol ökar hållbarheten, framför allt i flytande livsmedel och andra livsmedel som kommer i direkt fysisk kontakt med förpackningen. När det förpackade var havreprodukter var alfa-tokoferol inte lika effektivt. BHT bevarade aromen i sådana produkter bättre än alfa-tokoferol.

- Det kommer att behövas mer forskning. Men jag tror att alfa-tokoferol kommer att visa sig användbart i förpackningar av exempelvis mejeriprodukter och fet fisk den dag lagstiftningen tillåter det, sammanfattar Carolina Wessling.

Carolina Wessling nås på tel 031/33 55 608 eller 070/322 79 25. e-post: carolina.wessling@sik.se. Hennes doktorsavhandling heter Antioxidant-Impregnated Polymers. Antioxidant Ability and Interactions with Food.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-06-08