Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-08-15
Eivor Acosta 046-222 70 09
Eivor.Acosta@info.lu.se

Gott om lediga studieplatser vid Campus Hlesingborg


Än är det inte för sent att söka till Lunds universitet inför hösten. Det finns en hel del lediga platser på fristående nybörjarkurser, bl. a. vid Campus Helsingborg. På Lunds universitets hemsida (www.lu.se/stu/studinfo) finns en lista över de kurser där alla behöriga blivit antagna och där det oftast finns lediga platser. Platserna kan sökas även av dem som inte sökt till universitetet tidigare i år.
Ytterligare information om de lediga platserna kan erhållas av Anette Salling vid antagningsavdelningen på Lunds universitet, tel 046-2227062.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-08-15