Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-08-16
Eivor Acosta 046-222 70 09
Eivor.Acosta@info.lu.se

Sök lediga studieplatser vid Lunds universitet på nätet


Än är det inte för sent att söka till Lunds universitet inför hösten. På Lunds universitets hemsida (www.lu.se/stu/studinfo) finns en lista över de program och nybörjarkurser där alla behöriga blivit antagna och där det kan finnas lediga platser samt information om hur man söker till dem. Platserna kan sökas även av dem som inte sökt till universitetet tidigare i år


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-08-16