Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-08-24
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Möjligt att rätt sorts papper
kan förebygga närsynthet

Under sin skoltid utvecklar många ungdomar i den rika delen av världen närsynthet. De arbetar på närdistans med böcker och annat undervisningsmaterial och ögat anpassar sig till närseende. Det är självklart att man ska se till att belysningen är god. Men nya rön antyder att papperskvalitén kan också kan vara viktig för att förebygga närsynthet. Det behövs papper som absorberar ljusets långa våglängder.

Rönen publiceras i senaste numret av British Journal of Ophthalmology av dr Ronald Kröger - nu vid Zoologiska institutionen på Lunds universitet - och hans tidigare student Stefanie Binder vid Eberhard-Karlsuniversitetet i Tčbingen. Dr Kröger har tidigare studerat hur fiskögon genom tillväxt anpassar sig till rött och blått ljus. Då föddes tanken att man skulle kunna utnyttja människoögats förmåga att motverka en felaktig ackommodation om barnen utsätts för mindre långvågigt ljus.
Att det finns ett samband mellan studiearbete och närsynthet framgår av internationell statistik. I västvärlden är 2% av sexåringarna närsynta men i den vuxna befolkningen är 20 - 60% närsynta. I länder där formell utbildning är ovanlig förekommer närsynthet knappast alls.
Krögers och Binders försökspersoner var studenter i åldern 20-28 år. De fick fixera ett svart kors på 33 cm:s avstånd från ögat. Från korset fotograferades deras ögonbotten med en videokamera som innehöll infraröda lysdioder. Beroende på vilken del av näthinnan som belyses kan man se hur väl ögonlinsen ackommoderar.
- Jag hade förväntat mig stora förändringar beroende på vilken färg och temperatur ljuset hade. Men det påverkade försökspersonerna mycket lite. Men vi gjorde också försök med papper av olika färg. Särskilt intressant var blått papper som borde absorbera långa vågor, berättar dr Kröger.
Pappersfärgen påverkade inte heller försökspersonerna så mycket. Men när man satte blått färgfilter framför det svarta korset behövde inte försökspersonerna inte ackommodera så mycket för att få en skarp bild.
- Om man genomgående använde papper med blått färgpigment vid läsning och skrivning kan närsynthet möjligen förebyggas. Det är i alla fall vad våra datormodelleringar visar, säger dr Kröger. Men de blåa papper som används i dag duger inte. Det ska vara en svag blå ton som enbart absorberar långa våglängder men som bevarar kontrasten mellan text och papper.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-08-24