>
Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-09-19
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

”Kamera” ser läckande gas

En kamera som ser osynliga gasläckor har utvecklats vid avdelningen för atomfysik på LTH, Lunds Tekniska högskola. En enda kamera skulle – om den monteras upp på rätt ställe - kunna övervaka hundratals ventiler och omedelbart avslöja en läckande ventil. Den nya tekniken har testats med gott resultat på en petrokemisk industri och ska nu vidareutvecklas.

På fredag doktorerar Jonas Sandsten på en avhandling där tre nya tekniker för miljöövervakning med infraröd spektroskopi presenteras. Metoden för gasövervakning har tilldragit sig det största intresset, och för bara några dagar blev det klart att Närings- och Teknikutvecklingsverket NUTEK stöder projektet med 1,8 miljoner kronor, så att Jonas Sandsten ska kunna testa marknaden för gasmätningar. Nästa steg blir att bilda ett företag och vidareutveckla utrustningen.

- Metoden kan t ex användas för att avslöja en läcka på en naturgasledning, gastank eller i petrokemisk industri - ja, vi har faktiskt också haft besök av en japansk delegation som vill göra rutinkontroller på gasspisar, säger Jonas Sandsten och fortsätter:

- I en petrokemisk anläggning måste folk hela tiden röra sig med detektorer. Vi prövade metoden på Borealisępetrokemiska anläggning i Stenungsund och den avslöjade omedelbart ett läckage som man ännu inte upptäckt. Poängen är att man ser direkt exakt var utsläppet pågår. Man skulle kunna ha rörliga kameror som scannar en sådan anläggning och då också kontrollerar förbränningen i svåråtkomliga facklor 40 meter över marken eller så.

- Vi har tidigare i Lund utvecklat s k laserradar eller lidar som inte avslöjar exakt var ett utsläpp äger rum men som kan t ex kan mäta hur stort det totala utsläppet från en anläggning är. Den här metoden är ett komplement till lidarn och betydligt billigare eftersom man inte behöver använda laser.

Den nya mätutrustningen består av ett teleskop som producerar två bilder. Den ena är en infraröd bild. Den andra bilden får man genom att låta ljuset passera genom ett gasfilter innehållande just den gas som man letar efter. Gasen absorberar ljus av en viss våglängd. Men på de ställen i bilden där det finns ett gasutsläpp har ljus av samma våglängd redan absorberats vid själva utsläppet. Man skulle kunna säga att det blir ett ”hål” i bilden just där. När de båda bilderna dividerats får man en bild där utsläppet framträder i rörelse; man kan följa förändringarna i realtid.

De båda andra metoderna som beskrivs i Jonas Sandstens avhandling bygger på diodlasrar. Den ena gör det möjligt att registrera tre gaser samtidigt. Den andra kan visa formen av fina luftburna partiklar. Det är t ex möjligt att på detta sätt identifiera olika slags pollen.

http://www-atom.fysik.lth,se/JonasSandsten/GasVisualisation.htm


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-09-19