Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-10-05
Ulrika Oredsson 046-222 70 12
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Sociologiska Institutionen i Lund ger ny magisterkurs om globalisering och social omvandling i samarbete med andra europeiska universitet

Vilken effekt har globaliseringen haft på ekonomin, den sociala välfärden, könsfrågorna och de sociala samhällskikten i Europa?
Sju europeiska universitet har gått samman och introducerar i vår en internetbaserad magisterkurs som i ett jämförande perspektiv behandlar ett Europa i omvandling.

Kursen går under namnet Transformation in Comparative European Perspective och förutom Lunds universitet deltar universitet från Tyskland, Bulgarien och Rumänien.
- Anledningen till att vi samarbetar med just dessa länder beror dels på att det är spännande länder som står mitt uppe i en omvandlingsprocess och dels på intiativtagarnas goda kontakter med forskare vid rumänska och bulgariska universitet, berättar Kjell Nilsson som själv är en av initiativtagarna till den nya magisterkursen. Många kontakter knöts vid International University i Dubrovnik redan innan Balkankrigen bröt ut.

Utbildningen ät ettårig och består av en obligatorisk introduktionskurs, fyra valfria delkurser och en magisteruppsats.

Undervisning och examination kommer att ske via internet. För att få delta i kursen måste man ha läst minst 40 poäng i något samhällsvetenskapligt ämne. Sista ansökningsdatum är den 15 oktober.

För mer information kontakta:
Universitetslektor Kjell Nilsson 046/ 222 42 68
e-post: kjell.nilsson@soc.lu.se
Universitetslektor Jan Olof Nilsson 046/ 222 88 30
e-post: lars-olof.nilsson@soc.lu.se
Studievägledare Madeleine Amann 046/ 222 88 77


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-10-05