Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-10-09
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

LTH-män blir generaldirektörer

När den nya myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering träder i kraft från den 1 januari 2001 kommer två av de nya myndigheterna att ha generaldirektörer med bakgrund vid LTH, Lunds Tekniska högskola. Professor Pär Omling blir generaldirektör för Vetenskapsrådet och teknologie doktor Per Eriksson blir generaldirektör för Verket för innovationssystem.

Pär Omling är professor i fasta tillståndets fysik vid LTH. Där fick han också sin utbildning. Efter civilingenörsexamen i teknisk fysik avlade han doktorsexamen i halvledarfysik. 1995 belönades Pär Omling med Gösta Gustafsson-priset i fysik. Professor Omling är f n huvudsekreterare vid Teknikvetenskapliga forskningsrådet..

Per Erikssson blev civilingenjör i elektroteknik och doktor i teletransmissionsteori vid LTH. Sedan 1989 är han rektor för Högskolan i Karlskrona/Ronneby.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-10-09