Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-10-19
Christer Hjort 046-222 70 08
Christer.Hjort@info.lu.se

ICT-dag på Lunds universitet

Lärande Lund eller "e-Lund" är i fokus måndagen den 23 oktober. Då är lärare, forskare och administrativ personal inbjudna att delta i en generalmönstring och presentation av vad som pågår vid Lunds universitet inom IT, ICT och INFOCOM med olika tillämpningar inom undervisning, forskning, administrativt arbete och näringslivs-samarbete.

- Den IT-profil som Lunds universitet vill utveckla tar speciellt sikte på användarens behov och här är Lunds universitet till vissa delar ledande i landet och även internationellt, säger rektor Boel Flodgren.
- Dagen är tänkt att vara en mötesplats som ska inspirera till erfarenhetsutbyte, samarbete och förnyelse av vårt sätt att arbeta.

Ett 30-tal projekt presenteras på plats i Kårhuset mellan kl 12-17 omväxlande från talarstol i aulan eller vid stationer i Gasquesalen.

Medverkande är också Ann-Marie Nilsson, VD IT-företagen; Mikael Karlsson
styr ordf Axis AB och Netch Technologies AB; Joakim Nelson, dir Ericsson;
Mats Lindoff, VD C-Technologies AB samt rektor Boel Flodgren och prorektor
Arne Ardeberg.

Programmet samordnas av Centrum för informationsteknik i undervisningen, CITU.Representanter för massmedia är välkomna till hela eller delar av programmet.

Ytterligare information: Lotty Larson, telefon: 046-222 39 13,
e-post: Lotty.Larson@citu.lu.se

Christer Hjort, telefon: 046-222 70 08, e-post: Christer.Hjort@info.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-10-19