Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-11-08
Eva Fredenholm 046-222 70 28
Eva.Fredenholm@info.lu.se

Nya utbildningskatalogen klar
– lagom till universitetets Öppet hus-dagar

Nu ligger den klar - utbildningskatalogen ĶAtt studera vid Lunds universitet 2001/2002Ķ. På 140 sidor presenteras universitetets samtliga utbildnings-program och ämnen, varvade med texter av studenter eller forskare vid de olika fakulteterna.

Utbildningskatalogen finns att hämta på universitetets Studentservice i Gamla Kirurgen, Kårhuset och Ekonomihögskolan samt på AFs studentinfo. Inom kort kommer även en nätversion att läggas ut på www.lu.se/stu/studinfo/ulu2001/

Katalogen distribueras också till samtliga gymnasieskolor och komvux i södra Sverige, och kommer även att delas ut på SACOs utbildningsmässa i Malmö 29-30 november och på universitetets Öppet hus-dagar framöver.


Öppet hus-dagarna 2000
Öppet hus-dagarna är ett årligt arrangemang som främst vänder sig till sistaårs-studerande på gymnasier, folkhögskolor och komvux-utbildningar. Deltagarna får allmän information om att läsa i Lund och kan även besöka institutioner m m och informera sig om specifika utbildningsprogram och ämnen.

- I år har vi fått in över 10 000 föranmälningar från skolor i Skåne och Blekinge, så dagarna är helt klart en viktig del i universitetets rekrytering av nya studenter, konstaterar Cecilia Johansson, studievägledare på universitetets Studentservice och ansvarig för arrangemanget.

Öppet hus-dagarna äger rum 9, 16 och 23 november samt 7 december.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ytterligare info: Cecilia Johansson, Studentservice, Lunds universitet,
tel 046-222 70 52

www.lu.se/stu/studinfo/ulu2001/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-11-08