Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-11-12
Christer Hjort 046-222 70 08
Christer.Hjort@info.lu.se

Lunds universitet
utreder museifrågorna

Lunds universitet har nu beslutat att utreda museifrågorna inom universitetet för att få till stånd en långsiktig lösning.


- Våra museer är viktiga för oss och vi har noterat intresset från flera externa intressenter för särskilt Historiska museet och Antikmuseet, säger rektor Boel Flodgren.

- Vi tillsätter nu en utredning som i dialog med olika intressenter, bland dem Statens Historiska museum, Riksantikvarieämbetet, Region Skåne och Kulturen, ska försöka hitta en långsiktig lösning för universitetets museer och samlingar. Ambitionen är att snabbt komma fram till en konstruktiv lösning.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-11-12