Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-11-13
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Landskrona högre utbildningar i nya lokaler

Måndagen den 13 november invigde Lunds universitets rektor Boel Flodgren TechFuturums nya lokaler på Koppargården 21–23 på Karlslundsområdet i Landskrona. I lokalerna ryms Landskrona högre utbildningar, som innefattar kvalificerade yrkesutbildningar samt distansutbildning och utlokaliserad utbildning från Lunds universitet. Sammanlagt får ca 300 studenter undervisning vid TechFuturum.

TechFuturum består av två vinkelställda byggnader som nu har byggts ihop.
- Vi är väldigt glada för de nya lokalerna och de möjligheter de ger. Vi har mycket projektbaserad utbildning, vilket kräver tillgång till många projekt- och grupprum. Det har vi fått nu och dessutom har vi fått flera utmärkta föreläsningssalar samt en särskild sal för vår videokonferensutrustning som även kan användas av andra t.ex. företag, organisationer eller förvaltningar inom kommunen. Vi har dessutom sökt tre nya utbildningar för nästa läsår och räknar med att även kunna expandera inom den nya lokalyta vi fått, berättar Ann Christl Sjöstedt Svensson, som är verksamhetsledare på TechFuturum.

I anslutning till lokalerna finns också en cafeteria och intill TechFuturum ligger även drygt 80 studentlägenheter, som alla har tillgång till Internet.

Vid TechFuturum ges högre utbildning både som fristående kurser och hela studieprogram. De flesta fristående kurser är distanskurser och distribueras i flertalet fall från Lunds universitet via Internet eller videokonferens, men det förekommer också kurser där undervisning sker i Landskrona. Nu i höst startade också det nya programmet Fritidsarbete och fritidskultur på 120 poäng, som drivs av institutionerna för sociologi och pedagogik vid Lunds universitet.

- Det är väldigt positivt att det finns intresse från kommunerna att sprida högre utbildning i regionen, i synnerhet om det kan locka nya grupper som annars inte skulle ha sökt sig till universitetet att börja studera. Det är också värdefullt att det ordnas goda studiemiljöer för studenterna, påpekar Lunds universitets rektor Boel Flodgren.

TechFuturum erbjuder dessutom tre kvalificerade yrkesutbildningar med inriktning mot IT: MAN-manager (3 år), Informationsteknik för industriella system (2 år) samt Informationssäkerhet (2 år). Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildningsform, som har 12 000 utbildningsplatser i hela landet, varav 170 i Landskrona. Utbildningarna genomförs i nära samarbete mellan Landskrona kommun, Lunds Tekniska Högskola och det regionala näringslivet.

- Vi har länge arbetat för att få till stånd högre utbildningar i Landskrona. Det är därför glädjande när vi idag kan hälsa ca 300 studenter välkomna till nya, väldisponerade lokaler i stimulerande miljö. Jakten på nya högskoleutbildningar går nu vidare, säger Landskronas kommunalråd Marita Larsson.


Ytterligare upplysningar:
Ann Christl Sjöstedt Svensson, tel 0418-47 00 44, mobil 0709-47 00 44

www.techfuturum.landskrona.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-11-13