Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-11-23
Christer Hjort 046-222 70 08
Christer.Hjort@info.lu.se

Hitta rätt i Lund med hjälp
av dynamisk karta på nätet

Lunds universitet (Informationsenheten och GIS-centrum), Lunds kommun och Lunds lantmäteri har tillsammans utvecklat en webbtjänst för publicering av lundakartor. Den ska tillgodose kommunens, universitetets och besöksnäringens behov av Internetbaserade kartor för att lokalisera gatuadresser, byggnader mm.

Till kartan har kopplats ett antal databaser, som innehåller information om byggnader, vägar, adressregister, kommunens och universitetets olika verksamheter samt turistmål. En företagsdatabas förbereds. Möjligheter finns att i framtiden också koppla databaser med information om butiker och varuhus, busslinjer, kommunaltekniska anläggningar mm.

Exempel på användare är kommuninvånare, studenter, konferensdeltagare och arrangörer, gästföreläsare, transportföretag och varuleverantörer, besökare för turistinformation om museer, hotell mm, sjukvården, kommunala förvaltningar med information om skolor, bibliotek, parkeringsplatser, mark för etablering av företag samt organisationer, företag och handel m fl i Lund.

Funktionerna i webbkartan består av in- och utzoomning, panorering och identifikation av byggnader. Man kan även bläddra i kategorier och söka t ex gatunamn, institutioner inom Lunds universitet, kommunala verksamheter samt göra fritextsökningar. Det finns också en söklista med ett index från a till ö. Andra funktioner är snabbsökning med redan fördefinierade begrepp och utskrift av kartbild och sökresultat.

Den digitala lundakartan är resultatet av ett gemensamt utvecklingsarbete som ligger i framkanten av den tekniska utvecklingen och som torde ha få motsvarigheter på andra håll. Kartan premiärvisas i Lund fredagen 24 november i Stadshallen kl 13 och i hörsalen, Kårhuset på LTH, kl 15. Kartan finns på universitetets och kommunens hemsidor.

Från och med 24 november kl 13, då kartan premiärvisas i Lund, är den tillgänglig för alla intresserade under någon av följande adresser:
www.lu.se alternativt www.lund.se

Ytterligare information:

Lunds universitet
- Christer Hjort, Informationschef, tel 046-222 7008, 070-528 7008
- Projektledare Johan Ekman, tel 046-222 4754

Lunds kommun
- Bo-Eric Andersson, Informationschef, tel 046-357072
- Webbredaktör Lena Wallin, tel 046-357071
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-11-23