Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2000-12-20
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Ingemar Ståhl och Kaarlo Tuori hedersdoktorer

Ingemar Ståhl, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet, och Kaarlo Tuori, professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet, har valts till hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten i Lund 2001.

Ingemar Ståhl har de senaste åren ansvarat för ämnet rättsekonomi vid Juridiska fakulteten och med stort engagemang gett studenter och forskare ett ekonomiskt perspektiv på de juridiska reglerna.
Kaarlo Tuori som utvecklat ett nytt rättsteoretiskt grepp, har de senaste åren ofta deltagit i vetenskapliga seminarier vid Lunds universitet.

Ingemar Ståhl, född 1938, visar i sin idérika forskning hur viktiga ekonomisk-politiska problem kan formuleras så att de blir vetenskapligt hanterliga och hur avancerad ekonomisk teori kan tillämpas på sådana problem. Han har bl a studerat den offentliga sektorn, t ex bostads- och arbetsmarknadspolitik, förvaltnings- och utbildningsekonomi liksom hur man mäter välfärd.
Ingemar Ståhl var i sin ungdom under några år nära knuten till regeringskansliet. 1968 blev han docent i nationalekonomi i Lund och tre år senare professor här. 1978 blev han ledamot av Vetenskapsakademin, och satt under flera år i ekonomipriskommittén. Han har haft flera betydelsefulla uppdrag som sakkunnig, bl.a. i statsrådsberedningen och vid OECD i Paris.
Under senare år har han intresserat sig för förhållandet mellan ekonomi och juridik, och har 1995-2000 ansvarat för ämnet rättsekonomi vid Juridiska fakulteten. Utöver sin undervisning på grundnivån har han hållit i doktorandkurser och deltagit i diskussionen kring pågående avhandlingsarbeten. Hans djupa insikter i ekonomisk teori och överblick över det juridiska regelsystemet har varit till stort gagn för fakulteten.

Kaarlo Tuori, född 1948, är juris doktor vid Helsingfors universitet, och professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet sedan 1990. Han har arbetat som forskningsassistent, forskare och forskarprofessor vid Finlands Akademi och också verkat som gästprofessor vid det europeiska universitetet i Florens. I Finland har han använts som sakkunnig i flera sammanhang och är känd som en framstående rättsteoretisk forskare. Under de senaste åren har Kaarlo Tuori ofta deltagit i vetenskapliga seminarier, kollokvier etc. som arrangerats vid Lunds universitet. Han har också bistått Juridiska fakulteten vid Lunds universitet som sakkunnig bl a vid bedömning av professorskompetens. Hans sakkunskap har ofta också tillgodgjorts för akademiska sakkunniguppdrag vid andra juridiska fakulteter i de nordiska länderna.
Kaarlo Tuori har de senaste åren framför allt utvecklat vad han kallar ”en kritisk positivism”, ett gemensamt program för den normativa rättsvetenskapens skilda grenar. Denna kritiska positivism har fått stor internationell uppmärksamhet som ett nytt rättsteoretiskt grepp.

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2000-12-20