Presentation
Forskning
Utbildning
Studenter
Personal
Organisation
Aktuellt
Bibliotek
Internationellt
Lunds universitet

från Informationsenheten vid Lunds universitet

Sök i Pressmeddelanden

2000

Tidigare pressmeddelanden:
2001
1999 | 1998 | 1997 | 1996

Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund.
Telefon: 046-222 70 12 (vx), Fax: 046-222 47 20
Ansvarig utgivare: Christer Hjort, Informationsenheten.
webmaster@lu.se
Www-info