Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-01-11
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Stresstålig mästersångare

Sångfågelhanar med en komplex och varierad sångrepertoar har stora framgångar hos det motsatta könet. De parar sig inte bara med honor i det egna reviret utan lockar även honor i grannreviren att vara otrogna. Varför är dessa mästersångare så oemotståndliga?
Två ekologer i Lund tror sig ha funnit svaret på frågan. Det visar sig att kärleken inte är blind. Den känner igen en brödvinnare.

I sjutton år har ekologerna Dennis Hasselquist och Staffan Bensch studerat traststångarna vid sjön Kvismaren. Det har lett till en lång rad av forskningsresultat, bl a om vilken viktig roll sången har för parningen. Nu har Hasselquist och Bensch slagit sig samman med två amerikanska forskare, Stephen Nowicki och Susan Peters vid Duke University, USA, och i det senaste numret av den ansedda vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society presenterar de nya forskningsrön från Kvismaren om sångens roll.

Förmågan att sjunga utvecklas tidigt hos trastsångarna. De första levnadsmånaderna är en kritisk period; det är mycket ungarna måste lära sig förutom att sjunga. Sannolikt är det en kombination av goda arvsanlag och goda uppväxtbetingelser som leder till goda sångare. Bensch och Hasselquist har funnit ett samband mellan ungarnas fjädertillväxt under tiden de ligger i boet och en avancerad sångrepertoar senare i livet. Mätningar av fjädertillväxt är ett standardförfarande bland ornitologer för att avgöra bo-ungars kondition och utveckling.

Det går alltså att förutsäga vilka ungar som blir goda sångare.

För honorna är sången attraktiv - men den är också en signal om att mästersångaren har egenskaper som hjälpt honom att klara av den stress han utsatts för under sin tidiga utveckling. Det är fördelaktigt att ha en sådan partner i kampen om naturens resurser - en riktig brödvinnartyp.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-01-11