Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-01-12
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Vadarfåglar på långresa
kan dra nytta av ”jet-lag”

För första gången har det visats att flyttfåglar använder sig av solen för att finna kursen under sina långväga förflyttningar. Fåglarna betalar ett pris för detta: de drabbas av ”jet-lag”-effekter och kommer ur kursen – men tack vare avvikelsen blir rutten kortare än den annars skulle varit! Rönen har gjorts av ekologer i Lund och presenteras i nya numret av den ansedda vetenskapliga tidskriften Science.

Undersökningen utfördes under Tundra Northwest, en expedition i den arktiska delen av Kanada som arrangerades av svenska Polarforskningssekretariatet sommaren 1999. Lundaekologerna Thomas Alerstam, Martin Green och Anders Hedenström följde med hjälp av radar vadarfåglar (bl a sandsnäppor, vitgumpsnäppor, tuvsnäppor och tundrapipare) och kartlade deras kurs; man har samarbetat med Gudmundur Gudmundsson vid Naturhistoriska institutionen i Reykjavik. Från Beauforthavet vid gränsen mellan Kanada och Alaska söker sig dessa fåglar i juli och augusti österut och kommer så småningom i en sydostlig båge till den amerikanska östkusten och Newfoundland. I de näringsrika tidvattnen "tankar" fåglarna för den sista långa etappen över Atlanten och ner till Sydamerika.

- Man har länge antagit att flyttfåglar orienterar sig med hjälp av jordens magnetfält och stjärnhimlen, säger professor Thomas Alerstam. Att fåglarna använder solkompass har också varit känt. Men man har utgått från att solkompassen bara används vid lokala förflyttningar.

- Vid långa flygningar - framför allt i ostlig eller västlig riktning - blir solkompassen problematisk för fåglarna. Solens läge förskjuts och kommer i otakt med fåglarnas inre biologiska rytm, deras "biologiska klockor". De drabbas av något som även händer oss människor - "jet-lag"! Därför har forskarna inte trott på solkompassorientering vid långfärder.

Men när Alerstam och hans medarbetare kartlagt vadarfåglarnas banor har de funnit att de har precis det utseende man kan förvänta sig om fåglarna flyger efter solkompass. Banan visar en systematisk krökning som förklaras av att fåglarna inte hinner kompensera för "jet-lag"-effekten. Och detta visar sig vara fördelaktigt. Krökningen innebär att banan följer en storcirkel. Storcirkeln är den kortaste vägen mellan två punkter på den krökta jordytan.

Det finns nu anledning att fundera över om fler fåglar använder solkompassen. En förklaring till att just de kanadensiska vadarfåglarna gör det kan vara att de börjar sin resa nära den magnetiska nordpolen där jordens magnetfält är komplicerat.

http://ni.is


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-01-12