Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-01-15
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Nya hedersdoktorer vid LTH

Hedersdoktorer år 2001 vid LTH, Lunds Tekniska högskola, blir <B>Frederik Paulsen</B> och <B>Nicholas Kraus</B>. Den förstnämnde har sedan början av 1980-talet varit drivkraften och motorn bakom läkemedelsföretaget Ferring AB. Den senare är en världsledande auktoritet på hur strömmar, vågor och andra krafter påverkar kustlinjerna. Båda har genom åren haft ett nära och givande samarbete med forskare och lärare vid LTH.

Frederik Paulsen är född i Stockholm 1950 och växte upp i Malmö. Efter kemistudier vid Christian-Albrechtsuniversitetet i Kiel, Tyskland, och studier i företagsekonomi vid Lunds universitet anställdes han 1976 vid Ferring AB. Företaget startades Frederik Paulsens far på 50-talet med inriktning på ett nytt fält: peptidhormoner. 1983 blev Frederik Paulsen Ferrings vd. Sedan dess har verksamheten expanderat, så att Ferringgruppen nu omfattar en antal bolag som sysselsätter ca 2.000 personer över hela världen och med en omsättning på ca tre miljarder kronor om året.
Frederik Paulsen är i dag bosatt i Paris.
Kontakterna mellan Ferring och LTH har varit många och intensiva, speciellt inom området peptidkemi. Forskningsprojekt vid flera avdelningar inom Kemicentrum har möjliggjorts genom direkta donationer. Det vetenskapliga utbytet mellan forskare vid Ferring - av vilka många utbildats vid LTH - och forskare vid Kemicentrum - har varit regelbundet. Som stimulans för den grundläggande forskningen vid LTH har detta samarbete varit oerhört betydelsefullt. Det har också lett till stora och viktiga insatser för grundutbildningen.

Nicholas C Kraus har i 15 år innehaft en ledande position inom forskningen om kustnära formskapande processer, dvs inverkan av vågor, strömmar och vattenstånd på sediment och kusterosion.
Han är född i New York 1942. Han blev doktor i fysik vid Minnesota University 1972. Dr Kraus var först knuten till Tokyo University och senare till Texas A&M University och USACE, US Army Corps of Engineers, en federal myndighet med ansvar för skydd av kusten mot erosion och översvämningar, navigationskanaler samt katastrofberedskap utefter kusten. Under sin karrär har dr Kraus publicerat mer än 250 vetenskapliga arbeten och samarbetat med kollegor i Asien, Europa och Nordamerika.
Redan under sin tid i Tokyo knöt han kontakter med institutionen för Teknisk Vattenresurslära vid LTH. Tack vare dessa har forskare och lärare vid institutionen utvecklats och intagit en internationellt framskjuten position inom sitt ämnesområde. Dr Kraus har också direkt eller indirekt medverkat till att institutionen genom åren fått forskningsuppdrag till ett totalt värde av ca 15 miljoner kronor. Ett 60-tal tekniska artiklar har genom åren publicerats gemensamt av forskare vid institutionen för Teknisk Vattenresurslära och dr Kraus.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-01-15