Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-01-16
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Amerikansk molekylärbiolog
promoveras till hedersdoktor

En amerikansk biokemist och molekylärbiolog har utsetts till årets hedersdoktor vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Han heter <B>Brian A C Ackrell</B> och har en lång karriär bakom sig inom fältet bioenergetik.

Dr Ackrell är född i England 1936. Han tog filosofie doktorsexamen vid universitetet i Bristol 1961. Efter postdocperioder i Kanada och på Hawai har dr Ackrell sedan 1972 varit anställd vid University of California, San Francisco. I höstas blev han pensionär men bibehåller kontakten med laboratoriet i San Francisco och med forskare i Lund. År1989 var dr Ackrell i tre månader gästprofessor vid Mikrobiologiska institutionen i Lund. Under hela 90-talet har han regelbundet besökt Lund för att planera och följa upp forskningsarbetet mellan hans eget laboratorium i USA och Mikrobiologiska institutionen i Lund. Samarbetet har varit av mycket stort värde både för forskning och forskarutbildning vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Ackrell har också gjort mycket för att hjälpa och stödja yngre lundaforskare som vistats i USA.

Dr Ackrell har ofta tillämpat nya tekniker och är författare till ett hundratal vetenskapliga uppsatser. Inom hans specialitet bioenergetiken undersöker man energiomvandling i enskilda celler och i hela organismer. Dr Ackrell har tillsammans med sina medarbetare lämnat viktiga bidrag till förståelsen av membranbundna enzym som är centrala för ämnesomsättningen, särskilt flavoproteiner och järn-svavel proteiner. Han har arbetat både med enzym som förekommer i bakterier och sådana som förekommer hos människa. Ett av de enzym Ackrell har utforskat är succinatdehydrogenas. Det upptäcktes år 1909 i Lund av fysiologiprofessorn Torsten Thunberg.

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-01-16