Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-01-18
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Ekologer observerar
hur en ny art uppstår

Den biologiska evolutionen är för långsam och vetenskapen för ung – därför har ingen direkt kunnat observera hur nya djurarter uppstår. Men i det nya numret av den vetenskapliga tidskriften Nature har forskare kunnat följa lundsångaren; dess väg genom Asiens vidsträckta barrskogar är också en resa genom miljontals år.

Det är ekologen Staffan Bensch vid Lunds universitet och Darren E Irwin och Trevor D Price vid University of California i San Diego som lyckats med detta. Tack vare DNA-bestämningar av lundsångare på en rad orter har de kartlagt hur dessa spridit sig från nordvästra Indien och norrut. Fågeln finns i stora delar av centrala och östra Asien och västerut ända fram till Östersjön; den observeras ibland på Gotland.

Från norra Indien har fåglarna successivt spridit sig norrut men hindrats av Himalayamassivet. En gren har sökt sig väster om bergskedjan, en annan öster om den. Norr om den trädlösa tibetanska högplatån möts de båda grenarna åter och ser för lekmannen likadana ut. Kroppsstorleken är densamma men experterna kan konstatera en liten ändring i bredden på ett band över vingen.

Men vad som framför allt har förändrats är fågelsången.
- Ju längre norrut fågeln har trängt desto mer varierad och komplicerad har sången blivit. Vi har gjort experiment med playback av fågelsång mellan de båda grupperna i Sibirien. Hanarna reagerar bara på den egna gruppens sjungande hanar. En ny art har uppstått som inte parar sig med den andra arten, säger Staffan Bensch.

- Liknande experiment med fågelpopulationer längs med deras utbredningsväg från söder till norr visar att fåglarna bara känner igen sången från grupper upp till ett avstånd på 1.000 - 1.500 km. Sången är främmande på ännu kortare avstånd om man jämför populationer som finns nära varandra men på varsin sida om bergskedjorna.

En viktig slutsats av studien är att sexuellt selekterade drag spelar en central roll när nya arter bildas.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-01-18