Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-01-19
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Bankmannen Hans-Emil Pålsson
blir ekonomie hedersdoktor i Lund

Bankmannen Hans-Emil Pålsson blir ekonomie hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Det motiveras bl.a. med att han har gjort stora insatser för att utveckla Ekonomi-högskolans relationer med sydsvenskt näringsliv.

Hans-Emil Pålsson är född 1932 och gjorde sin juristutbildning i Lund. Han var jurist vid SE-banken och hade sen olika chefsbefattningar inom banken och blev med tiden vice VD i SEB. Han engagerade sig tidigt i Ekonomihögskolan och har suttit med i styrelsen sedan skolan startade 1993. Tillsammans med lärare i företagsekonomi tog han redan för ett tjugotal år sedan fram chefsutvecklingsprogram. Han har också varit styrelseordförande i EFL (Stiftelsen för information om Ekonomisk forskning) från 1991 och tagit aktiv del i utvecklingen av vidareutbildning på akademisk grund. Hans-Emil Pålsson har också haft andra uppdrag i Lund. Han är gammal svensk mästare i handboll och har engagerat sig i olika idrottsföreningar. Ett tungt uppdrag är ordförandeskapet för IFK Lund under 27 år. Genom detta har han också varit med om att introducera det numera klassiska ÓLundaloppetÓ.

Samhällsvetarnas andre hedersdoktor är sociologiprofessorn Robert Emerson, University of California, Los Angeles Han är känd för sin utveckling av etnografisk fältforskning inom sociologin och för sin innovativa forskning om social kontroll och avvikande beteende. Emerson har besökt Sociologiska institutionen i Lund flera gånger och även varit gästforskare där. Han har föreläst här och handlett doktorander inom Kriminologiskt nätverk. Både hans teoretiska och empiriska arbete har bidragit till att utveckla den svenska kriminologiska och rättssociologiska forskningen.

Doktorspromotionen i Lund äger rum fredagen den 1 juni. Ytterligare information om promotionen lämnas av övermarskalken Karin Dahlgren, tel 046/222 7006.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-01-19