Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-02-08
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

"Kosmiska arkeologer"
har funnit urtidsstjärna

Med en ny, epokgörande metod har astronomer för första gången lyckats fastställa åldern på en stjärna som är nästan lika gammal som universum. De uppseendeväckande rönen presenteras i det senaste numret av Nature. Stjärnan, som har beteckningen CS 31082-001, har nämligen visat sig ha en inbyggd ”kosmisk klocka”, något som man ännu inte funnit hos andra gamla stjärnor. Stjärnans ålder är ca 12,5 miljarder år.

I det internationella team som svarat för upptäckten ingår den svenska astronomiprofessorn Birgitta Nordström, f n knuten till Institutionen för astronomi vid Lunds universitet som gästforskare. I övrigt består gruppen av några danska, franska, italienska, amerikanska och brasilianska astronomer.

- I 40 nätter har vi tillgång till ett av världens kraftfullaste teleskop, VLT eller Very Large Telescope, i den chilenska Atacamaöknen. Det är en mycket lång observationstid med tanke på hur många astronomer som väntar på en chans att få använda instrumentet, berättar Birgitta Nordström och fortsätter:

- Vi hade valt ut ett hundratal stjärnor som alla misstänks vara mycket gamla, och undersökte dem med UVES, en högupplösande spektrograf med särskild känslighet i det ultravioletta våglängdsområdet. Det var efter att ha gått igenom ett tjugotal stjärnor som vi fann att CS 31082-001 innehöll den radioaktiva isotopen uran 238.

Uran 238 sönderfaller, så att mängden halveras på 4,6 miljarder år. Det är precis lagom om man vill mäta åldern på stjärnor som är nästan lika gamla som universum. Tidigare har man hittat sönderfallande torium i stjärnorna, men halveringstiden på torium är för lång - 14,1 miljarder år - för att vara hanterbar i sådana här sammanhang.

Forskarna har jämfört mängden uran 238 med förekomsten av andra stabila isotoper och kommit fram till att CS 31082-001 är ca 12, 5 miljarder år. Principen är alltså densamma som arkeologer använder när de med hjälp av den sönderfallande kol 14-isotopen bestämmer hur gamla arkeologiska föremål är. Man skulle kunna kalla forskargruppens arbete för ett slags Ókosmisk arkeologiÓ.


Det är svårt att hitta tunga grundämnen i gamla stjärnor. I det unga universum strax efter Big Bang förekom bara de tre lättaste grundämnena, dvs väte, helium och litium. Alla tyngre grundämnen har senare uppkommit genom nukleära processer i stjärnornas inre eller när supernovor har exploderat. De flesta stjärnor som omger oss i dag är femte eller kanske tionde generationens stjärnor. De har uppstått ur kvarlevorna av tidigare stjärngenerationer.

CS 3108-001 antas vara en andra generationens stjärna. Den har uppstått i spillrorna efter de första supernovorna. Den metallfattiga stjärnan rör sig i den slöja av himmelsobjekt som omger vår galax. Den är både ljussvag och sval. Sin höga ålder har den uppnått genom att hushålla med energitillgångarna.
Birgitta Nordström betvivlar att man någonsin kommer att hitta en första generationens stjärna. Om de vidare konsekvenserna av de nya rönen säger hon:

- Det här är naturligtvis ytterligare ett bidrag till den pågående diskussion om universums ålder. Uppskattningarna växlar f n från tio till sexton miljarder år. Om CS 31082-001 är 12,5 miljarder år bör universum åtminstone vara 14 miljarder år.

En del av den forsatta forskningen kring universums äldsta stjärnor kommer att bedrivas i Lund. Vid avdelningen för atomspektroskopi på Fysiska institutionen ska man nu i laboratoriet ta fram bättre grunddata om uran 238:s spektrallinjer. Därmed bord felmarginalen reduceras från nuvarande tre till en miljard år, vilket är mycket bättre än med andra kända


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-02-08