Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-02-14
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Hans Rausing blir medicine hedersdoktor i Lund

Den kände industrimannen Hans Rausing har utsetts till hedersdoktor vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Professor Eduardo Lapetina, hjärt-kärl-forskare och professor Jean-Michel Dayer, reumatolog är fakultetens två andra nya hedersdoktor


Hans Rausing var VD vid Tetra Pak åren 1954-81 och styrelseordförande för Tetra Laval till 1993. I motiveringen framhålls bl.a. hans engagerade och omfattande ekonomiska stöd till forskning som bedrivs i samarbete mellan flera av fakultetens avdelningar. Samarbetet har lett till att Lund fått en framstående position i den nationella genterapisatsningen. Hans Rausing och hans hustru Märit har sedan tre år tillbaka gjort det möjligt för projektet Brain Immuno Gene Tumour att föras från laboratoriestadiet till behandling. Det gäller patienter med maligna hjärntumörer och involverar forskning inom bl.a. tumörimmunologi, klinisk genetik, onkologi och neurokirurgi. Totalt är ca 35 forskare engagerade i projektet som innebär att patienten ÓvaccinerasÓ med egna tumörceller. Dessa har förändrats genetiskt så att de stimulerar patientens immunförsvar till att söka upp och förstöra kvarvarande tumörceller i hjärnan. Hans Rausing och hans hustru engagerar sig i forskningen och besöker regelbundet laboratorierna. Forskargruppen har under sin uppbyggnad också haft glädje av Hans Rausings långa erfarenhet som företagsledare.
Hans Rausing har hedrats med en lång rad utmärkelser under åren. Han är bl.a. ekonomie hedersdoktor vid Lunds universitet.

Professor Eduardo Lapetina, North Carolina USA, har under mer än tio år haft anknytning till verksamheten i experimentell patologi på Universitetssjukhuset i Malmö. Han har varit gästprofessor där, stött de yngre forskarna och tagit emot post-docs i sitt eget laboratorium. Han har en imponerande vetenskaplig karriär inom experimentell hjärta-kärl-forskning med fokus på intracellulär signalering. Under årens lopp har han publicerat 185 originalartiklar, valts in i åtskilliga vetenskapliga samfund och tilldelats utmärkelser.

Professor Jean-Michel Dayer, Genve, är en av världens ledande forskare på reumatoid inflammation. Han har sålunda deltagit i upptäckten av substanser som hämmar inflammationsmolekyler och som har gett nya möjligheter att behandla reumatoid artrit, dvs ledgångsreumatism, och Crohns sjukdom. Han samarbetar regelbundet med reumatologerna i Lund och deltar vid olika forskarmöten. I Genve har han byggt upp en kliniskt-immunologisk klinik med världsrykte. Dayer är vice dekan vid universitetet i Genve och sitter med i det schweiziska forskningsrådet.

Doktorspromotionen vid Lunds universitet äger rum fredagen den 1 juni. Information lämnas av Karin Dahlgren, 046/222 09 78


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-02-14