Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-02-15
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Lund Lectures in Languages and Literature 21–22 februari

Öppningen av det europeiska året för språk 2001 sker i Lund den 18-20 februari med en EU-konferens på Akademiska Föreningen i Lund (ett pressmeddelande om detta gick ut från Utbildningsdepartementet den 14 februari).

I anslutning till konferensen anordnar institutionerna på nya Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet ett antal föreläsningar under två heldagar den 21-22 februari i Palaestra, Paradisgatan 4.

Föreläsningarna är öppna för alla intresserade, och blir de första i en planerad årlig föreläsningsserie med namnet ÓLund Lectures in Languages and LiteratureÓ. Föreläsningarna kommer att handla om språkinlärning, minoritetsspråk, språk och IT, översättning och tolkning (se program nedan).

Föreläsningarna hålls på engelska och är avgiftsfria. Intresserade kan anmäla sig på länk från www.lu.se/info/sprakkonferens/ eller direkt på konferensen från klockan 8.00 den 21 februari.

Representater för media är också välkomna att bevaka konferensen. För ytterligare information kontakta Sven Strömqvist, professor i språkinlärning, tel 046-222 97 91, 070-345 45 32.


ONSDAGEN DEN 21 FEBRUARI
Palaestra

9.00 Welcome
9.15 Vice Chancellor Boel Flodgren
9.30 Key note: Dan Slobin, Berkeley
10.30 Coffee break
11.00 Crosslinguistic studies of reading development: Uta Frith, London
11.45 Second language acquisition: Georges LŸdi, Basel
12.30 Lunch
14.00 Multi-modal language corpora: Peter Wittenburg, Nijmegen
14.45 Minority languages: Kenneth Hyltenstam, Stockholm
15.30 Coffee break
16.00 Sign languages: Brita Bergman, Stockholm
16.45 Dialects: Gösta Bruce, Lund


TORSDAGEN DEN 22 FEBRUARI
Palaestra

9.00 Crosslinguistic aspects of later language development:
Ruth Berman, Tel Aviv
9.45 Language development and acculturation:
Hrafnhildur Ragnarsd—ttir, Reykjav’k
10.30 Coffee break
11.00 Lexical acquisition in a second language: Åke Viberg, Lund
11.45 Languages and ICT:
Peter Gärdenfors, Lund, and Finn Egil Tönnesen, Stavanger
12.30 Lunch
14.00 Translation and Interpretation: Cecilia Wadensjö, Linköping
14.45 Machine Translation: Bengt Sigurd, Lund
15.30 Coffee Break
16.00 Languages and gestures: Marianne Gullberg, Nijmegen
16.45 The on-line process of reading and writing - future prospects:Victoria Johansson, Kenneth Holmqvist, Åsa Wengelin and Sven Strömqvist, Lund

www.lu.se/info/sprakkonferens/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-02-15