Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-02-23
Martha Ullerstam 046-222 70 11
Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens Dag i Ängelholm 7 mars

Ängelholm i framtiden, Vetenskapsteater, En sund själ i en sund kropp, Konsten att argumentera och Kvaliteter i Ängelholms miljöer, allt ryms inom Vetenskapens Dag.

För femte året i rad bjuder Lunds universitet och Ängelholms kommun på ett brett utbud av populärvetenskapliga föreläsningar. Universitetets rektor, Boel Flodgren, inleder dagen med en föreläsning klockan 10, på Biblioteket, Utbildningens betydelse i kunskapssamhället.

Som många andra kommuner står Ängelholm inför hotet om nedläggning av en stor arbetsplats. Erfarenheterna visar att detta inte enbart behöver vara av ondo utan kan innebära möjligheter till nya spännande verksamheter. Kulturgeograf Ola Jonsson redovisar forskning på området i sin föreläsning Nedläggning av en stor arbetsplats i ett lokalt utvecklingsperspektiv.
Även denna föreläsning hålls på Biblioteket, klockan 11.

Föreställningen On stage - Sinnenas fysik är ett musikaliskt, visuellt och vetenskapligt artisteri för mellan- och högstadiets elever. Här presenterar vi hörsel, syn, lukt och balans och mycket annat ur ett vetenskapligt och vardagligt, mänskligt perspektiv. Det blir sketcher, visuella effekter, filmer, clowneri och vetenskapliga rön i varietéform. Föreställningen ges på Röda Kvarn klockan 12 och klockan 14. Förutom skolans elever är allmänheten välkommen, särskilt på den tidigare föreställningen, klockan 12.

Retorik är en gammal konstform som vi ofta använder oss av - blir utsatta för - utan att vara kunniga i dess teorier. Intresset för retorik har ökat och vi är glada över att kunna erbjuda två föreläsningar i ämnet. Teologen Anders Eriksson föreläser på Biblioteket, klockan 14, om Retoriska skolövningar. Från antikens progymnasmata till skoluppsatsen och förre professorn i latin, Birger Bergh, talar i Biblioteket klockan 15 om Konsten att övertyga enligt antikens tänkare.

På Banskolan har vi tre föreläsningar på temat En sund själ i en sund kropp<. Allt fler upplever sig slitna och blir sjukskrivna på grund av utbrändhet. Psykolog och sjukgymnast Gunvor Gard talar om hur vi kan förebygga detta i föreläsningen Balans mellan livets krav och den egna kapaciteten. Föreläsningen startar klockan14. Därefter berättar läkaren, professor Anders Gustafson om kostens betydelse för vårt välbefinnande. <Vi blir vad vi äter heter denna föreläsning som startar klockan 15. Den sista föreläsningen i temablocket, Mannens sexualliv - nöje och bekymmer, hålls klockan 16, av Jörgen Oldbring, läkare vid Urologiska kliniken, Malmö Allmänna Sjukhus.

Särdrag i den nordskånska arkitekturen har studerats av bland andra arkitekt Mats Hultman. Han föreläser på Biblioteket klockan 16 om Det vackra, det uttrycksfulla och det triviala - om arkitekturkvalitet i nordvästra Skåne. Därefter berättar stadsarkitekt Elisabeth Weber om att Vi tar tillvara miljökvaliteterna i Ängelholm.

Vi bjuder även på en kvällsföreläsning. På Biblioteket, klockan 19, föreläser den kände etnologen, professor Jonas Frykman om Barnen och den suddiga vuxenvärlden.


Under Vetenskapens Vecka i Skåne den 5-8 mars bjuder Lunds universitet på ett hundratal olika aktiviteter. Förutom i Ängelholm arrangeras Vetenskapens Dag i Ystad den 5 mars, i Eslöv den 6 mars och i Landskrona den 8 mars.
Samtliga arrangemang är gratis och öppna för allmänheten.
Programmen för Vetenskapens dagar finns tillgängliga via Internet
http://www.lu.se/info/vetenskapensvecka


http://www.lu.se/info/vetenskapensvecka


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-02-23