Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-03-01
Martha Ullerstam 046-222 70 11
Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens Dag i Eslöv 6 mars

Utbildningens betydelse i kunskapssamhället, Eslöv genom tiderna, Kända eslövsbor, Ljusets betydelse för vårt välbefinnande och Vänskapen som skydd eller hot, allt ryms inom Vetenskapens dag.

För tredje gången bjuder Lunds universitet och Eslövs kommun på ett brett utbud av populärföreläsningar. Dagen invigs klockan 9.00 i Medborgarhuset, B-salen, och därefter klockan 9.15 föreläser universitets rektor, Boel Flodgren, om Utbildningens betydelse i kunskapssamhället. I år är det det Europeiska språkåret och det aktualiserar vi genom en föreläsning, klockan 10.00, i samma lokal, av professorn i nordiska språk, Jan Svensson. Hans föreläsning heter, Förstår svenskar och danskar varandra?

Klockan 10. 30, i Medborgarhusets A-sal, är det dags för Vetenskapsteater. Den nya föreställningen On stage - Sinnenas fysik är ett musikaliskt, visuellt och vetenskapligt artisteri för mellan- och högstadiets elever. Här presenterar vi hörsel, lukt, balans och mycket annat ur ett vetenskapligt och vardagligt, mänskligt perspektiv. Det blir sketcher, visuella effekter, filmer, clowneri och vetenskapliga rön i varietéform. Föreställningen ges även klockan 13.00.

Eslöv firar 90 år i år och det har vi tagit fasta på i programmet. Eslöv är rikt på fornlämningar. På Eslövs museum, klockan 13.00, ger arkeolog Arne Sjöström oss Ögonblicksbilder från stenåldern. Om mossboplatser i Eslövs kommun. Göran Hallberg, chef för Dialekt- och ortnamnsarkivet vid Lunds universitet tar oss därefter kl 14.00 med till vikingatiden. Han föreläser om Ögonblicksbilder från Vikingatiden. Om runstenar i Eslövs kommun. Även denna föreläsning äger rum på museet. Stadsarkitekt Staffan Andersson beskriver hur Eslöv kom att få sin placering och varför staden ser ut som den gör. På museet, klockan 15.00, talar han om Inte bara Eslövsgotik - arkitekturstilar i Eslöv.

Vissa eslövsbor har gjort sig kända även utanför kommunens gränser. Till dem hör Gertrud Pålsson Wettergren, operasångerska, som förutom i Stockholm även uppträdde utomlands, bl a på Metropolitan i New York och Covent Garden i London. Professorn i musikvetenskap, Greger Andersson, föreläser klockan 13.00, i Stadsbiblioteket, om Gertrud Pålsson Wettergren - svensk hovsångerska på världens operascener. En annan berömd eslövsbo döljer sig bakom pseudonymen Frank Heller, äventyrsförfattaren. Litteraturvetaren Bertil Romberg förläser klockan 14.00, i Stadsbiblioteket, om Frank Heller - en kosmopolit.

Historikern Kerstin Sundberg, som leder ett stort tvärvetenskapligt forskningsprojekt, föreläser på bibloteket klockan 15.00 om Modernitet och tradition på skånska gods i Eslövstrakten

Programmet innehåller även två föreläsningar i miljöpsykologi, som båda ges i Omvårdnadsprogrammets lokaler på Per Håkanssons väg 37. Klockan 13.00 föreläser psykolog Thorbjörn Laike om Ljusets betydelse för vårt välbefinnande
och klockan 14.00 talar han om Miljöns betydelse för barn i förskoleåldern.

Det blir även en kvällsföreläsning. Historieprofessor Eva Österberg talar klockan 19.00, i Föreläsningssalen på Eslövs museum, om Vänskapen som skydd eller hot? Ett historiskt perspektiv.


Under Vetenskapens Vecka i Skåne den 5-8 mars bjuder Lunds universitet på ett hundratal olika aktiviteter. Förutom i Eslöv arrangeras Vetenskapens Dag i Ystad den 5 mars, i Ängelholm den 7 mars och i Landskrona den 8 mars.


Samtliga arrangemang är gratis och öppna för allmänheten.

http://www.lu.se/info/vetenskapensvecka


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-03-01