Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-03-01
Martha Ullerstam 046-222 70 11
Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens Dag i Landskrona 8 mars

Nanoteknologi, Etik och moral i ett digitalt samhälle, Mänsklig teknik, Vetenskapsteater, Xenotransplantationer, Fotbollens kulturhistoria, Kvinnors upplevelser av staden, Kvinnorörelsen i Sverigen på 70-talet, allt detta och mycket därtill ryms inom Vetenskapens Dag.

För fjärde gången bjuder Lunds universitet och Landskrona kommun på ett brett utbud av populärvetenskapliga föreläsningar. Dagen invigs klockan 9.00 på TechFuturum, sal Freja, och därefter klockan 9.15 föreläser universitetes rektor, Boel Flodgren, om Utbildningens betydelse i kunskapssamhället.

Har Öresundsbron hjälp till att närma svenskar och danskar till varann? Många ställer sig tvivlande. Klockan 10.00, på TechFuturum, sal Freja ger Hanne Sanders, föreståndare för det nyinrättade Centrum för Danmarksstudier, en historisk exposé över relationerna mellan Sverige och Danmark, Öresunds-regionen från 1658 till idag - samarbete eller likgiltighet?

Teknikutvecklingen går snabbt, professor Lars Montelius från Lunds tekniska högskola föreläser klockan 11.00, på TechFuturum, sal Freja om Nanoteknologi - tekniken efter IT.

Hänger etiken med i den snabba teknikutvecklingen? Hur mycket får man “stjäla” från nätet? Sådana frågor får man kanske svar på klockan 13.00 då Ulf Maunsbach, doktorand vid Juridiska institutionen, föreläser på TechFuturum, sal Freja, om Etik och moral i ett digitalt samhälle.

De nya transplantationsteknikerna ställer oss inför nya etiska problem. Etnolog Markus Idvall redogör för forskning om hur människor ställer sig till
transplantat från djur i föreläsningen Kulturella perspektiv på xenotrans-plantation. Klockan 13.00 på TechFuturum, sal Odin.

Fotbollen har blivit allt mer professionaliserad. Klockan 14.00, på TechFuturum, sal Odin, föreläser historikern Torbjörn Andersson om
Leken som blev allvar. Fotbollens kulturhistoria.Finns det “mänsklig” teknik? Lyssna på vad teknolog Susanne Levin, från institutionen för elektrisk mätteknik har att säga om detta klockan 14.00, på TechFuturum, sal Freja.

Blir det tåget, bilen eller…..? som blir framtidens transportmedel. Professor Sten Wandel föreläser klockan 15.00 i sal Odin om Transporter i framtiden.

Klockan 11.00 är det dags för vetenskapsteater på Gullstrandsskolans aula. Där ger vi den nya föreställningen On stage - Sinnenas fysik. Ett musikaliskt, visuellt och vetenskapligt artisteri för mellan- och högstadiets elever. Här presenterar vi hörsel, lukt, balans och mycket annat ur ett vetenskapligt och vardagligt, mänskligt perspektiv. Det blir sketcher, visuella effekter, filmer, clowneri och vetenskapliga rön i varietéform. Det blir ytterligare en föreställning klockan 13.00.

Den 8 mars är det den Internationella kvinnodagen. Detta firar vi med två föreläsningar om kvinnor. Klockan 11.00 föreläser kulturgeograf Birgitta Andersson, på Landskrona Museum, i Filmsalen, om Rädslans rum - kvinnors upplevelser av staden. Klockan 13.00, i samma lokal, föreläser sociolog Eva Schmitz om 70-talets kvinnorörelse: Systerskap gav makt? Kvinnorörelsen i Sverige på 70-talet.

Det finns mycket spännande i farvattnen runt Landskrona. Marinbiolog Sven Bertil Jonsson föreläser klockan 14.00, på Landskrona Museum, i Filmsalen, om Landskrona - ett marint Eldorado.

I samma lokal, klockan 15.00, talar arkitekturhistorikern, arkitekt Anna Maria Blennow om Landskrona under 300 år - hur historien format staden.

Under Vetenskapens Vecka i Skåne den 5-8 mars bjuder Lunds universitet på ett hundratal olika aktiviteter. Förutom i Landskrona arrangeras Vetenskapens Dag i Ystad den 5 mars, i Eslöv den 6 mars, och i Ängelholm den 7 mars.


Samtliga arrangemang är gratis och öppna för allmänheten.

http://www.lu.se/info/vetenskapensvecka


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-03-01