Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-03-09
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

28 nya professorer installerades vid Lunds universitet

Så många som 28 nya professorer installerades på fredagen vid Lunds universitet. Deras ämnen och forskningsinriktningar speglar väl både den bredd och det djup som karakteriserar universitetet. Från ämnen som språk, medeltidsarkeologi och musikvetenskap till kärnfysik och kemisk teknologi.
- Professorerna är de tongivande medarbetarna vid ett universitet. Ett tungt ansvar för universitetets framgång och anseende vilar på deras axlar. Vi är stolta över dem och glada över att vi idag kan välkomna ett så stort antal nya professorer, sade universitetets rektor Boel Flodgren i sitt tal vid installationen.
- Varför cyklar tumörceller? Den frågan ställer Göran Landberg, professor i patologi, i den skrift där samtliga nyinstallerade professorer, beskriver sin forskning. Per-Gunnar Andréasson, professor i mineralogi och petrologi, berättar om sin tes att de svenska högfjällens hundra mil långa magmafyllda sprickor är bevis på en våldsam vulkanism. Varför studera gamla spruckna kontinenter, frågar han och ger själv svaret:
- Vare sig det gäller att utvinna malm eller grundvatten, bygga tunnlar för tåg eller rum för riskavfall, måste man förstå bergets förflutna. Då behöver inte vattenfyllda sprickor i en skånsk horst läcka gift och skattemedel och ge statliga direktörer kallduschar. Hans-Börje Jansson, mikrobiologisk ekologi, studerar svampar som äter och därmed oskadliggör nematoder, dvs små rundmaskar, som är parasiter på djur och växter. Sådan kunskap kan utnyttjas till att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket, särskilt metylbromid som förstör ozonskiktet.
Anders Karlsson, teoretisk elektroteknik, forskar om möjligheten att skapa effektsnåla antenner. Det är angeläget inte minst med tanke på den rädsla som många människor har för de elektromagnetiska fälten. Gisela Håkansson, allmän språkvetenskap, intresserar sig särskilt för hur människor lär in ett främmande språk.
Bara tre av de tjugoåtta nya professorerna är kvinnor. Har rekryteringen av kvinnliga professorer minskat?
- Andelen kvinnliga professorer är fortfarande 10 procent. Befordrings-reformen har gjort att det inte anställs så många nya professorer nu, förklarade Boel Flodgren.
- Men andelen kvinnor på nivån under professorstjänsterna ökar sakta men säkert och det ger hopp för framtida rekryteringar. Jämställdheten är en central fråga för den kommande strategiska planen. Boel Flodgren påpekade också det glädjande i att andelen kvinnor på grundutbildningen vid Lunds tekniska högskola har ökat från 25 % förra året till 29 % i år.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-03-09