Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-03-15
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Dags att söka till höstens kurser!

Nu har anmälningskatalogen till höstens kurser vid Lunds universitet kommit. Närmare 700 kurser ges i höst, varav drygt 60 är nya. Bland dessa märks bl a kurser i e-Business Management, förindustriella försörjningssätt, designteori, urkristen retorik, livstolkning i psalmer och visor, introduktion till planeten jorden, optimerade kompilatorer och globala ekosystemprocesser.

Sista anmälningsdag för höstens kurser är den 15 april.

Anmälningskataloger (inkl anmälningsblankett) finns att hämta på följande ställen i Lund: Studentinfo, AF-huset; Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1; LTHs centrala studievägledning, Kårhuset, Sölvegatan 22E, samt hos Studentservice, Gamla Kirurgen, Sandgatan.

Boende utanför Lund kan beställa katalogen på tel 020-91 91 91 eller ladda ner den från www.lu.se/stu/studinfo/akh2001/


Nya kurser höstterminen 2001

Juridiska fakulteten
Nätburen kurs i EG-rätt, 10 poäng

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Företagsekonomi och informatik:
e-Business Management, 40 poäng

Handelsrätt:
EC Tax Law, 5 poäng
Indirekt beskattning, 5 poäng

Humanistiska fakulteten
Etnologi:
Etnologi, allmän orienteringskurs, 10 poäng
Etnologi, allmän fördjupningskurs, 10 poäng

Humanekologi:
Naturuppfattningar i tid och rum, 5 poäng
Ekologiska och fysiska förutsättningar för mänsklig försörjning, 5 poäng
Förindustriella försörjningssätt, 5 poäng
Industrisamhällets förutsättningar och begränsningar - perspektiv på ”hållbar utveckling”. 5 poäng

Historia:
Identitetshistoria - etnicitet och nationalism, 10 poäng
Industrisamhällets miljöhistoria, 10 poäng

Konstvetenskap:
Designteori, 5 poäng, nätbaserad distanskurs

Lingvistik:
Georgiska, 5 poäng, nätbaserad distanskurs
Rösten, 5 poäng
Tal- och skrivutveckling under skolåren, 5 poäng
De svenska dialekternas fonetik och fonologi, 5 poäng

Teologiska fakulteten
Religionshistoria:
Homerisk mytologi och myter om Homeros, 5 poäng

Religionsbeteendevetenskap:
Religion och kroppslighet, 5 poäng
Mystical techniques, 5 poäng
Intensive religious experiences, 5 poäng
Religion och makt, 5 poäng

Bibelvetenskap:
Markus: Messiashemligheten, 5 poäng
Matteus: Jesus, den ende läraren, 5 poäng
Paulus i Korinth, 5 poäng
Interpretation av grekiska texter, 5 poäng
Nya Testamentets i original och översättning, 10 poäng
Guds rike och kyrkan, 5 poäng
Jesus och hans samtida, 5 poäng
Jesus och de gnostiska evangelierna, 5 poäng
Paulus roll i den tidiga kyrkan, 5 poäng
Tidig kristologi: möjligheter och begränsningar, 5 poäng
Urkristen retorik, 5 poäng
Grekiska författare på 100-talet, 5 poäng
Jesusforskning på 2000-talet, 5 poäng
Antikens syn på kroppen och tidig kristen etik, 5 poäng
Bibelkunskap för kulturvetare I, 5 poäng
II, 5 poäng
Från A till O: lite grekiska för bibelläsare, 5 poäng

Kristendomens historia:
Metodkurs i kristendomens historia, 5 poäng
Livstolkning i psalmer och visor, 5 poäng
Religionsdialog, 5 poäng
Modern engelsk kyrkohistoria, 5 poäng
Mission och kultur, 5 poäng (internetbaserad distanskurs)

Tros- och livsåskådningsvetenskap:
Kvinnor, feminism och etik, 5 poäng
Synets etik: Kierkgaards Kjerlighedens Gjerningar, 5 poäng (tillsammans med Köpenhamns universitet)
Dialogfilosofi, 5 poäng
Gustaf Wingrens teologi, 5 poäng

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Naturgeografi:
Naturgeografi, introduktion till jordens miljö, 10 poäng
Geografiska informationssystem (GIS), 10 poäng
Geografiska informationssystem (GIS) i samhället, 5 poäng, nätdistribuerad.

Matematik:
Matematisk statistik, allmän kurs 10 poäng
Matematik 4. Partiella Differentialekvationer, 5 poäng
Numerisk Linjär Algebra, 5 poäng

Kemi:
Läkemedelskemi med examensarbete, 40 poäng
Miljökemi, 10 poäng

Geologi:
Planeten Jorden - en introduktion, 10 poäng
Livet och utvecklingen -biostratigrafi, paleontologi och paleoekologi, 10 poäng

Datavetenskap:
Optimerande kompilatorer, 5 poäng

Biologi:
Globala ekosystemprocesser, 10 poäng
Växt- och markekologi, 10 poäng

www.lu.se/stu/studinfo/akh2001/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-03-15