Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-03-15
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Känd energiforskare knyts till Internationella miljöinstitutet

Styrelsen för Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet beslutade på torsdagen erbjuda Thomas B Johansson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola, LTH, att flytta sin professur och sin forskning till institutet.

Thomas B Johansson är en internationellt framstående energiforskare, och miljöinstitutet förstärker därmed sin kompetens på energiområdet; energifrågan är ett av fundamenten för miljöfrågornas lösning.

Sedan 1994 har Thomas B Johansson varit tjänstledig från LTH för att leda arbetet vid FN:s utvecklingsprogram UNPD:s avdelning för energi- och atmosfärfrågor i New York. Han har fått flera internationella priser och i höstas mottog han Volvos miljöpris tillsammans med tre forskarkolleger.

- Både Thomas B Johansson, och LTH som vi förhandlat med, är nöjda med att professuren flyttas över till miljöinstitutet. Han kan börja hos oss 1 september, berättar institutets prefekt Carl Foung.

Thomas B Johansson är optimist när det gäller möjligheten att i framtiden förena ekonomisk tillväxt, fattigdomsbekämpning och en hållbar utveckling. Det går, åtminstone tekniskt sett, om jordens energitillgångar utnyttjas mer effektivt.

- I mitten på 70-talet konsumerade människor i u-länderna i snitt 9000 kilowattimmar per år. Vi har gjort beräkningar som visar att om de
använde den bästa och mest effektiva energiteknik som då fanns tillgänglig skulle de kunna nå upp till västerländsk levnadsstandard utan att konsumera mer energi per capita än de gör i dag! Potentialen för en mer effektiv energianvändning är alltså mycket stor, sa Thomas B Johansson i höstas i en intervju i Lunds universitets tidning LUM i samband med ett energisymposium vid Lunds universitet.

Internationella miljöinstitutets styrelse beslutade under torsdagen också att avbryta det pågående arbetet med att hitta en ersättare till professuren i industriell miljöekonomi efter Karl Lidgren, som lämnade Internationella miljöinstitutet i höstas. Tillsättningen av denna professur skjuts därmed på framtiden.

Mer info:
Boel Flodgren, rektor Lunds universitet, 046 - 222 70 01
Carl Foung, prefekt Internationella miljöinstitutet, 046 - 222 02 18


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-03-15