Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-03-16
Christer Hjort 046-222 70 08
Christer.Hjort@info.lu.se

Ny bibliotekschef vid Lunds universitet

Lars Björnshauge har anställts som chef för den nyinrättade biblioteksdirektionen inom Lunds universitet.

Lars Björnshauge kommer från Danmark och har tidigare arbetat bl a som chef för Danmarks Tekniske Videncenter & Bibliotek (DTV) inom Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Det senaste året har han arbetat som produktchef på det danska företaget eHuset och tillverkar informationssystem.

Den nyinrättade biblioteksdirektionen har som huvuduppgifter att leda, utveckla och stödja alla bibliotek som finns inom Lunds universitet. Lars Björnshauge kommer att tillträda sin tjänst som universitetsbibliotekarie och chef för biblioteksdirektionen den 1 maj.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-03-16