Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-03-21
Christer Hjort 046-222 70 08
Christer.Hjort@info.lu.se

Studentafton om universitetets framtidsstrategier

Vilket universitet vill vi ha i framtiden? Ska vi satsa på elit- eller
massutbildning? Bredd eller spets? Är mångfalden en styrka och hur kan mötesplatser över gränser stimuleras? Hur slår vi vakt om universitetets oberoende och roll som kritiker, också av statsmakten? Och hur ska den strategiska planen utformas för att kunna användas som plattform för det interna arbetet den närmaste framtiden?

Det är några av de frågor som kommer diskuteras vid en studentafton måndagen den 26 mars kl 19.00 i sal Athén på Akademiska föreningen. Det är Studentaftonutskottet och universitetets strategigrupp med professor Göran Bexell i spetsen som inbjuder till debatt om universitetets framtid och om förslaget till strategisk plan.

I panelen medverkar f. chefredaktören Bo Bernhardsson, universitetslektor Karin Brundell-Freij, LTH, professor Eva Haettner Aurelius, hum fak, studerande Magnus Holst, professor Per Lundberg, mat nat fak, professor Lennart Lundqvist, samh vet fak, doktorand Fredrik Melander, universitetslektor Karin Warfvinge, med fak. Moderator är professor Peter Sylwan.

www.lu.se/info/strategiskplan/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-03-21