Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-03-22
Ulrika Oredsson 046-222 70 12
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Rekordstor installation vid Lunds universitet!

35 nya professorer och tre pedagogpristagare hedras vid professorsinstallationen fredagen den 23 mars klockan 16.00 i universitetets aula.

Tillträdande professor i kollektivtrafik, Agnetha Ståhl, föreläser under rubriken
̉De äldre i kollektivtrafiken. Var är vi - vart är vi på väg? ̉

Vid ceremonien erhåller professorn i teknisk mikrobiologi, Bärbel Hahn-Hägerdahl, universitetets pedagogiska pris.

Lunds Universitets Studentkårers pedagogiska priser går till forskarassistent Anders Ahlberg från geologiska institutionen och lektor Henrik Norinder från institutionen för handelsrätt.

Rektors tal och professor Agnetha Ståhls installationsföreläsning finns att hämta på universitetets informationsenhet i Byrålogen, Paradisgatan 5C, från och med klockan 11 på fredagen.
I den bifogade installationsbroschyren finns programmet samt information om de nya professorerna.

Professor Bärbel Hahn-Hägerdahl kan inte delta i prisutdelningen då hon befinner sig på tjänsteresa i Sydafrika.
Prismotiveringarna kommer att faxas till redaktionen torsdagen 22 mars


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-03-22