Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-04-03
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Goda studieresultat
belönades med pris


LTH-teknologerna Fedrik Andersson vid Matematikcentrum och Per Nilsson vid Institutionen för Elektroteknik får dela på 100.000 kr. De har belönats med ett stipendium som ABB Automation Products som delas ut till "student med goda studieresultat inom civilingenjörsutbildningen och som vänder sig till teknologer med programvaruinriktning med inriktning mot mot datateknik, elektroteknik, maskinteknik och teknisk fysik.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-04-03