Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-04-04
Martha Ullerstam 046-222 70 11
Martha.Ullerstam@info.lu.se

Lundastudenter går “nästan gratis” på Det Kongelige

Tack vare ett nyligen ingått samarbete mellan Lunds universitet och Det Kongelige Teater i Köpenhamn kan nu lundastudenter gå på Det Kongelige Teaters fyra scener för det facila priset av 60 SEK. Som lundastudent kan man nämligen bli medlem i KLIKEN, Det Kongelige Teaters nätverk för studenter
www.kgl-teater.dk/kliken

Medlemmarna i KLIKEN går inte bara billigt på teater, de får även möta regissörer, skådespelare och andra teaterarbetare före och efter föreställningarna.
Biljetter kan beställas per telefon eller e-mail och hämtas hos Julius på AF.

Som ett led i detta samarbete besöker fem dansare från Den Kungliga baletten, Köpenhamn, den 5 april Lund. De kommer att finnas kl. 10.30 -13.30 utanför AF-Borgen och informerar om Den Kongelige Ballet och vårens föreställningar. Då ges även möjligheter att direkt med dansarna diskutera balett och hur det är att vara dansare.


Vill man intervjua dansarna nås publikkonsulent Trine Kir, Det Kongelige Teater, på +45 33 69 69 73 samt den 5 april på mobil 20 86 60 68.

Följande dansare kommer till Lund:
Morten Eggert
Nikolai Hansen
Sascha Haugland
Caroline Jepsen
Kristoffer Sakurai
Mathilde Se

Dansarnas CV finns på Det Kongelige Teaters hemsida
www.kgl-teater.dk

www.kgl-teater.dk/kliken
www.kgl-teater.dk


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-04-04