Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-04-04
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Klassiskt och orientaliskt

Sten Åke Nilsson, professor i konstvetenskap vid Lunds universitet, ska gå i pension och hedras med ett symposium som äger rum fredagen den 6 april.


Temat är ÓKlassiskt och orientaliskt i arkitektur, ord och bildÓ. Symposiet inleds med en föreläsning av Bo Ossian Lindberg, tidigare lärare vid institutionen, numera professor i Åbo. Han ska tala om ÓBlake, Chaos and CosmosÓ. Bland övriga föreläsare är professor em Oscar Reutersvärd, den danske arkitekten Steen Estvad Petersen, föreståndaren för Rominstitutet Anne-Marie Leander Touati och Anders Åman, Uppsala, som avslutar med en föreläsning om ÓPersien, Willy Kyrklund och konstens mening. Symposiet äger rum på Institutionen för konst- och musikvetenskap, Biskopsgatan 5, Lund. Allmänheten är välkommen


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-04-04