Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-04-11
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Känslornas språk – känslor för språket
tema för Humanistdagarna i Lund

Humanistdagarna vid Lunds universitet har i år temat Känslornas språk – känslor för språket. De äger rum fredagen den 20 och lördagen den 21 april. I år är det den språkvetenskapliga sektionen vid humanistiska fakulteten som ansvarar för programmet.

- Med det här temat vill vi betona hur viktigt det är att forskningen inte bara handlar om det som är rationellt eller tydligt nyttoinriktat utan också om det som är specifikt mänskligt. Forskning kring känslor och känsloyttringar är en central uppgift för humaniora, säger professor Jan Svensson som är dekanus för språkvetenskapliga sektionen.
- Flera av föreläsningarna under Humanistdagarna handlar om hur språket och rösten kan användas för att uttrycka känslor och attityder. Andra föreläsningar handlar om hur språkkonstnärer från olika tider och olika kulturområden uttrycker känslor i poesi och prosa.

Totalt medverkar 65-70 föreläsare i Humanistdagarna. På Slaviska institutionen ordnas också en filmvisning på fredagen. Då visas Warszawa: landskap med Singer som är en dokumentärfilm om författaren Isaac Bashevis Singer och polsk-judiska relationer under mellankrigstiden.

Humanistdagarna avslutas traditionsenligt med en Rausingföreläsning i universitetets aula lördagen den 21 april. kl. 12.15. Det Rausingska humanistpriset delas ut till konstnären Ola Billgren som därefter håller en föreläsning. Han ska tala om Kolorismens uppsving. En konsthistorisk betraktelse. Programmet inleds och avslutas med pianomusik av Hans Pålsson.

Valet av Ola Billgren som pristagare motiveras bl.a. med att ”han är en av Sveriges mest betydande konstnärer. Han är tillika en lysande skribent som i sina texter rör sig otvunget inom ett omfattande bildkonstnärligt fält - från måleri till film, fotografi och konstarternas teori. Det finns en intressant spänning mellan det han uttrycker som målare och grafiker och det han uttalar i sina texter.”

Språkinstitutionerna har öppet hus under dagarna. På institutionen för lingvistik är det även demonstrationer och posterpresentationer. Dialektprojektet Swedia 2000 presenteras.

Humanistdagarna vid Lunds universitet ordnas i år för 16:e gången. De vänder sig till allmänheten - såväl studenter, skolungdom, politiker och andra beslutfattare och alla intresserade.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-04-11