Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-04-23
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Tyska för nybörjare ny kurs vid Lunds universitet

Allt färre elever lämnar gymnasieskolan med två eller tre årskurser tyska, som första eller andra valbart språk bakom sig. De kan därför inte söka till universitetsstudier i tyska utan kompletterande studier på Komvux eller inom annan vuxenutbildning.


Mot denna bakgrund erbjuder Lunds universitet en möjlighet till studier i tyska för studenter som saknar förkunskaper i ämnet. Universitetet kommer därför att starta en nybörjarkurs i tyska under höstterminen 2001. Kursen ger 10 poäng och behörighet till fortsatta studier i ämnet tyska och kan kombineras med studier i andra ämnen.

Denna kurs finns inte med i universitetets allmänna anmälningskatalog

Ansökan skall lämnas till tyska institutionen senast måndagen den 30 april 2001.

_____________________________________________________________

Ytterligare upplysningar kan erhållas genom prefekt Mikael Nystrand, tel 046-222 91 66.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-04-23