Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-04-23
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Ny sommarkurs i kinesiska

Institutionen för Östasiatiska språk vid Lunds universitet anordnar sommaren 2001 en nybörjarkurs i kinesiska, 1–10 poäng. Kursen omfattar rikskinesiskt uttal, tonsystem och intonation, inlärning av romaniseringssystemet pinyin, grundläggande grammatik och läsning av elementära texter samt genomgång av skriftsystemet

Intresserade kommer att erbjudas fortsättning under höstterminen på distans, halvfart, 11-20 poäng.

Kurstiden är 10 veckor med början under mitten på juni 2001. Tentamen sker sedan i slutet på augusti.

Denna kurs finns inte med i universitetets allmänna anmälningskatalog
Ansökan skall lämnas till Institutionen för Östasiatiska språk senast måndagen den 30 april 2001.

_____________________________________________________________


Ytterligare upplysningar kan erhållas genom expeditionen, telefon 046/2229359, studievägledare, telefon 046/2229720 eller 2229461, samt institutionens hemsida www.ostas.lu.se.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-04-23