Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-04-23
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

C-kurs i medeltidsarkeologi ges i höst

Lunds universitet ger höstterminen 2001 en fortsättningsutbildning inom medeltidsarkeologi på C-nivå (41–60 poäng). Kursens mål är att ge fördjupad kunskap inom vissa specialområden samt i ämnets teori och metod. Syftet är dessutom att genom ett självständigt arbete ge övning i bearbetning, tolkning och presentation av ett medeltidsarkeologiskt problem.


För tillträde till kurs fordras godkänt resultat från kurserna ARK 101 alt ARK 111 och ARK 102 alt ARK 112 eller motsvarande kunskaper.

Denna kurs finns inte med i universitetets allmänna anmälningskatalog.
Anmälan ska vara inne senast den 30:e april 2001 och skickas till arkeologiska institutionen.

_____________________________________________________________

Ulla-Britta Ekstrand
Arkeologiska institutionen,
Sandgatan 1
223 50 Lund
046-2227940
e-post Ulla-Britta.Ekstrand@ark.lu.se


Ytterligare information:
Tina Josefson Eva Andersson
studievägledare studierektor
046-2223187 046-2227945
e-post: Kristina.Josefson@ark.lu.se e-post: Eva.Andersson@ark.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-04-23