Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-05-04
Ulrika Oredsson 046-222 70 12
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Miljösparande forskning belönas

Den sjunde maj tar Peter Arnfalk från Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet emot ett stipendium på 100 000 kronor. Det är Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond som belönar hans forskning kring hur distansarbete kan skona miljön och spara miljarder åt samhället.


Modern informationsteknik kan göra många resor överflödiga: distansarbete hemifrån ersätter arbetspendling och video- och telefonkonferenser kan ersätta många affärsresor. Men trots de nya möjligheterna tenderar inte resandet att minska. Totalkostnaden för våra affärsresor ligger runt 100 miljarder kronor om året och bidrar kraftigt till att förvärra miljöproblemen. Peter Arnfalk studerar varför vi idag inte utnyttjar den nya teknologin fullt ut och undersöker vilka faktorer som kan påverkas för att vi ska kunna minska en del av det resande som är onödigt, rutinmässigt och tråkigt.

I sin forskning har Peter Arnfalk studerat lyckade och mindre lyckade försök att minska pendling och tjänsteresor genom distansarbete, telefon- , dator- och videokonferenser. I en organisation lyckades personalen ersätta över 20 procent av sina tjänsteresor med virtuella möten.

Men Peter Arnfalk studerar inte bara verkligheten. Genom ”action research” ger han förslag på hur företag kan förändra sina arbetsmetoder och därigenom minska tjänsteresornas antal. Därefter analyserar han hur hans egna förändringsförslag fungerar i praktiken.

- Ofta förhindrar gamla rutiner och värderingar oss att nyttja t ex virtuella möten, säger Peter Arnfalk. Tekniken finns där men många tycker att det är enklare att göra som de alltid gjort, dvs resa. Det gäller att ändra vanor.
- En Stockholmsresa över dagen är ofta mer stressande än trevlig, säger Peter Arnfalk. Andra resor och fysiska möten kan å andra sidan vara svåra att ersätta. Det lär bli svårt att vinna gehör för en videokonferens om alternativet är ett
möte i Paris framåt vårkanten!


Stipendiet utdelas på Kungliga slottet i Stockholm måndagen den 7 maj klockan 15.00. Peter Arnfalk kan nås på telefonnummer 0705-22 21 33, 046/222 02 45.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-05-04