Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-05-08
Ulrika Oredsson 046-222 70 12
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Unikt avtal mellan Lunds universitet och Kommunal


Svenska Kommunalarbetareförbundets närmare 600 000 medlemmar tillhör den grupp som får minst kompetensutveckling på arbetsmarknaden. För Lunds universitet är fortbildning och vidareutbildning ett högt prioriterat område. Idag har båda parterna slutit ett unikt samarbetsavtal.
Avtalet ska göra det möjligt för Kommunals medlemmar att studera oavsett bostadsort, livsfas eller tidigare skolgång.


Kommunal och Lunds universitet ska gemensamt ta ställning till frågor om hur Kommunals medlemmar ska introduceras i högskolevärlden. Pedagogik och arbetssätt ska utvecklas i samarbete så att de anpassas till vuxna i förvärvsarbete eller i yrkesaktiv ålder. Behörighetskraven måste ses över så att utbildningarna formas efter reell snarare än formell kunskap. Båda parterna ska se till att information om redan befintliga utbildningar samt skräddarsydda yrkesutbildningar når ut till Kommunals medlemmar.

- Detta är ett mycket spännande sätt att göra högskolan tillgänglig för fler, säger rektor Boel Flodgren. Hon anser också att universitetet har behov av den här typen av samarbete för sin egen kvalitetsutveckling.

- Lunds universitet har även tidigare samarbetat med fackliga organisationer, säger Lennart Badersten, chef för Sekretariatet för fortbildning, vidareutbildning och distansutbildning. Under senare år har man anordnat ett antal spetsutbildningar för Metalls ombudsmän i samarbete med Örenäs folkhögskola. I dagarna har universitetet medverkat i bildandet av Skånsk arbetslivsutveckling genom samverkan mellan högskolorna och de fackliga huvudorganisationerna i Skåne.

Enligt det nya avtalet ska Kommunal ingå i planeringen av det nybildade centret Lärande Lund och även få en plats i en framtida strategi- och samrådsgrupp. Lärande Lund är en kraftfull satsning på en mer flexibel kunskapsförmedling vid Lunds universitet. Med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi hoppas man nå många fler medborgare som känner sig hågade att studera vid universitetet.

Redan idag kan universitetsutbildningarna variera från att ges helt och hållet på plats på universitetscampus, helt på distans eller som en kombination av campus- och distansutbildning. Denna förmåga att anpassa utbildningsutbudet efter behoven hos de studerande kommer man att se allt mer av i framtiden.

- Med det här avtalet tar Kommunals medlemmar ett stort steg mot det livslånga lärandet. Det är oerhört värdefullt. De kommer att stå starkare på arbetsmarknaden i framtiden och de kan fortsätta att bidra till välfärdstjänsternas utveckling, säger Kommunals andre ordförande Lars-Åke Almqvist.

___________________________________________________

För ytterligare information kontakta Kommunals ombudsman Leif Nordin 070 -553 31 37 eller Lennart Badersten, chef för Sekretariatet för fortbildning, vidareutbildning och distansutbildning, 0709-55 75 21, 046/222 12 60.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-05-08