Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-05-10
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Studentnätverk byggs i Lund

Den 11 maj samlas i Lund över 200 studenter och doktorander från sex universitetsorter i Sverige för att deltaga i konferensen SNIB – Student Network in Bioscience. Deltagarna går eller har gått i någon av de biomedicinska forskarskolorna som finns i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund.


Forskarskolorna finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning som bildades 1994. Ett syfte var att trygga den framtida försörjningen av studenter till den forskning som stiftelsen finansierar. Ett annat att stimulera studenter till att arbeta flervetenskapligt och att bygga nätverk mellan medicin, teknik och naturvetenskap.

Utbildningen omfattar ett år och det tas in 20 studenter om året till var och en av de sex forskarskolorna. De som antas måste ha studerat minst tre år vid medicinsk, naturvetenskaplig eller teknisk fakultet.
- Det är många som söker och vi har en hård granskning vid antagningen. Så har vi också mycket kvalificerade studenter som är attraktiva när de sedan söker doktorandtjänster, säger professor Anders Malmström som är koordinator för forskarskolan i Lund. Majoriteten av studenterna går nämligen vidare till en doktorandutbildning efter forskarskolan.

Konferensen i Lund arrangeras av en grupp doktorander som alla varit studenter vid forskarskolan i Lund. På programmet står bl.a workshops, föreläsningar av kända forskare i Öresundsregionen och egna presentationer av projekt.
Programmet finns på nätet under adressen www.snib.nuPressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-05-10