Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-05-31
Maria Lindh 046-222 95 24
Maria.Lindh@info.lu.se

Ekonomihögskolan internationellt ackrediterad

Nu är Ekonomihögskolan vid Lunds universitet internationellt ackrediterad. Ackrediteringen är en betydelsefull kvalitetsstämpel för ett lärosäte. Ekonomihögskolan har genomgått en mycket ingående kvalitetskontroll, som utförts av den internationella EQUIS-granskningen(European Quality Improvement System).

EQUIS är ett kvalitetsutvecklingsprogram som syftar till att höja standarden på internationell ekonomi- och managementutbildning.
Ekonomihögskolan i Lund har fått den attraktiva EQUIS-stämpeln av flera skäl. Utbildningen och forskningen är bra och kombinerar starka forsknings-institutioner med relevant grundutbildning. Kontakter med näringslivet och övriga omvärlden är omfattande och skolan har kommit långt när det gäller internationalisering. Ekonomihögskolan har en avancerad vidareutbildning, bl.a. Executive MBA.
Den grupp av framstående akademiker och näringslivsrepresentanter, som genomförde EQUIS-granskningen för organisationen EFMD, uppmärksammade den starka sammanhållningen bland lärare, studenter och företrädare för näringslivet m.fl, t.ex. när det gäller mål och visioner inför framtiden.

---- Ackrediteringen kommer studenterna till godo direkt. Det är en merit att ha gått ut en internationellt ackrediterad ekonomihögskola. Och det blir troligen lättare att argumentera för externa resurser då vi nu har ett kvalitetsbevis som är internationellt gångbart. Vi kommer säkert att stå starkare mot externa intressenter, säger Ekonomihögskolans rektor Olof Arwidi.

Boel Flodgren, rektor vid Lunds universitet, ser ackrediteringen som en stor konkurrensfördel.
- En sådan här typ av ackreditering höjer sig skyhögt över andra utvärderingar och rankningar som gjorts under senare år. Detta är mycket kvalificerade utvärderare som har gjort en total genomlysning av Ekonomihögskolan. Det är ju också den första ekonomihögskola inom ett universitet i Norden som blir internationellt ackrediterad.

Exempel på andra nordiska lärosäten som ackrediterats är handelshögskolorna i Stockholm och Köpenhamn liksom svenska och finska handelshögskolorna i Finland samt handelshögskolan i Oslo. Exempel utanför Norden är Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Montreal, Erasmus i Rotterdam, ESCP och INSEAD i Frankrike, SDA Bocconi i Italien samt London Business School.

För mer information kontakta: Ingela Palmgren, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, tel: 046-23 59 53, 0706-21 82 84


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-05-31