Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-10-10
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Sista anmälningsdag närmar sig!

På måndag den 15 oktober är det sista anmälningsdag för vårens kurser vid Lunds universitet. Nu är det alltså hög tid att anmäla sig. Bland de 756 kurserna finns 37 som är helt nya. De handlar bland annat om marinbiologi, solel, revisorsjuridik, retorik och argumentationsanalys och kärlek och död (se lista nedan).

Anmälningskataloger (inkl anmälningsblankett) finns att hämta på följande ställen i Lund: Studentinfo, AF-huset; Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1; LTHs centrala studievägledning, Kårhuset, Sölvegatan 22E, samt hos Studentservice, Gamla Kirurgen, Sandgatan.

Boende utanför Lund kan beställa katalogen på tel 020-91 91 91 eller ladda ner den från www.lu.se/stu/studinfo/akv2002/index.html

OBS! En kurs har inte kommit med i katalogen. Det är Företagsekonomiska institutionens kurspaket Technology Management. Kurspaketet utgör en avslutning på ekonomutbildningen samt civilingenjörsutbildningen (teknologer ansöker separat via LTH). Mer information om kurspaketet finns på www.tm.lu.se. Anmälningskoden till kursen är 6104A

Nya kurser vårterminen 2001

MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
Marinbiologi, 10 poäng
Kursen ger en allmän orientering om haven på global nivå. Fokus ligger dock på förhållandena Öresund.

Klimatologi och geomorfologi, 10 poäng
Kursen ger en bred översikt över viktiga förhållanden som råder på vår planets yta och i atmosfären. Den ger en förståelse för hur olika landformer och landskap utvecklats, och behandlar även klimatet och dess variation i ett långttidsperspektiv.

Litosfären, 10 poäng
Kursen ger en bred teoretisk och praktisk kunskap om viktiga naturresurser som mineral och bergarter, om hur jordskorpan bildats och ständigt omvandlas genom kontinenternas rörelser.
Dessutom ges kunskap om olika strukturer i berggrunden, hur de bildas samt praktisk träning i att kartera och tolka berggrund.

Finansiell statistik 5 poäng
Med hjälp av avancerade matematiska och statistiska metoder behandlas modellering av komplicerade finansiella system. Av speciellt intresse är prediktion, optimering och riskvärdering i dessa system.


TEKNISKA FAKULTETEN, LTH
Från nanoteknologi till nanoelektronik, 5 poäng
Nanoteknologi har blivit en nyckelterm för forskning och utveckling inom många olika teknikområden, alltifrån mikroelektronik till utveckling av nya material och tillämpningar inom livsvetenskaperna.

Solel - grundkurs i solcellsteknik, 5 poäng (distanskurs)
Kursen syftar till att öka kunskapen om solcellen, solcellsystem och om dess användningsområden för att underlätta införandet av denna teknik i energisystemet.


SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
Montessoriinspirerad pedagogik, 10 poäng
Kursen behandlar grunddragen i montessoripedagogiken vad gäller värdegrund, innehåll, arbetssätt, pedagogroll.

Company law for executives - corporate governance and control, 10 poäng
Kusen ger en fördjupning i rättsliga frågor med anknytning till verkställande direktören.

Revisorsjuridik II, 5 poäng
Kusen ger en fördjupning i rättsliga frågor med anknytning till revisorn. Kursen kommer bl a att behandla revisorns oberoende och ansvar.

Redovisningsrätt, 5 poäng
Kusen ger en fördjupning i frågor med anknytning till regleringen av företagens externredovisning och informationsgivning till kapitalmarknaden. Övergripande frågor i kursen är 1) Redovisningens rättsliga ställning 2) Redovisningens användning i rättsliga sammanhang och 3) Redovisning och sanktioner.


HUMANISTISKA FAKULTETEN
Retorik och argumentationsanalys, 10 poäng
Språkvetenskap med inriktning på svenska, IT-kurs, 20 poäng
Språkvetenskaplig introduktionskurs, IT-kurs, 5 poäng
Svenska språkets struktur, IT-kurs, 5 poäng
American Minority Writers, IT-kurs, 5 poäng


TEOLOGISKA FAKULTETEN
Bhagavadgita, 5 poäng
Västerländsk buddhism, 5 poäng
Extremismer, 5 poäng (IT-kurs)
Religion och modernitet i ett pluralistiskt samhälle, 5 poäng (IT-kurs)
Matteus, Jesus den ende läraren, 5 poäng
Paulus i Korinth, 5 poäng
Interpretation av grekiska texter, 5 poäng
Jesus och de gnostiska evangelierna, 5 poäng
Paulus roll i den tidiga kyrkan, 5 poäng
Tidig kristologi: möjlighter och begränsningar, 5 poäng
Grekiska författare på 100-talet, 5 poäng
Antikens syn på kroppen och kristen etik, 5 poäng
BIBLIA: Bibeln i vårt kulturarv, 5 poäng
Från A till O: lite grekiska för bibelläsare, 5 poäng (IT-kurs)
Kyrkorna och religionsfriheten i det svenska samhället efter år 2000, 5 poäng
Kyrkan och nationalsocialismen, 5 poäng
Bistånd och dialog, 5 poäng (IT-kurs)
Ekumenik, 10 poäng (IT-kurs)
Kvinnor, feminism och etik, 5 poäng
Moralfilosofiska teorier, 5 poäng
Gustaf Wingrens och Anders Nygrens etik, 5 poäng
Kärlek och död, 5 poäng

www.lu.se/stu/studinfo/akv2002/index.html


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-10-10