Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-10-11
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Enoch Thulin Laboratoriet
satsar på unik brännkammare

I dag den 11 oktober invigs Enoch Thulin Laboratoriet, förbränningsforskarnas nya hus på Fysikum. Förutom ett dussintal laboratorier för brandteknik, gasturbinteknik, förbränningsmotorer och laseroptik innehåller byggnaden en unik brännkammare som kostat 20 miljoner kronor. Där kommer man att undersöka förbränningsprocesser som tidigare varit omöjliga att studera. De första mätresultaten kan föreligga strax före jul och väntas väcka stort internationellt intresse.

Laboratoriet har fått sitt namn efter flygpionjären och industrimannen Enoch Thulin. Denne var en bland de första som avlade sin doktorsavhandling i fysik vid Lunds universitet (1912). Den hade en flygteknisk inriktning.
Hela Thulins karriär präglades av ett stort entreprenörskap. Den verksamhet som bedrivs inom Förbränningstekniskt Centrum (FTC) bygger på en unik samverkan mellan grundforskning i bl.a. fysik och mer tillämpade forskningsområden som maskinteknik. Verksamheten präglas också i mycket hög grad av samarbete med industrin (framför allt flyg- och motorindustrin).
Denna interdisciplinära anda i kombination med historik och lokal förankring torde väl motivera att Enoch Thulin får ge sitt namn till denna nya byggnad. Namnvalet motiveras även av Lunds universitets engagemang i trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. Där drev Thulin en flygskola.
Det tre våningar höga huset har ritats av arkitekt Lars Wesén, byggts av HNL AB, och det ägs av Akademiska Hus. Kostnaderna kommer att ligga omkring 60 miljoner kronor. För den konstnärliga utsmyckningen svarar konstnären Beatrice Hansson. Verket kallas Devices och består av en pelarrad av glas på den långa ytterväggen. Huset har en nyttjandeyta på ca 2000 kvadratmeter fördelat på tre plan, varav ett är avsett för laboratorier medan de övriga innehåller konferensrum, bibliotek och arbetsrum. Trappuppgångarna med är med sina glasade väggar mycket ljusa.

Unik brännkammare
Den avancerade brännkammaren som planerats av en grupp forskare med professor Tord Torisson vid Avdelningen för Kraftverksteknik som ansvarig består av fyra moduler i källar-och bottenvåningen. Modulerna utgörs av tankar, förvärmning, kompressor och brännkammare. Anläggningen har möjliggjorts tack vare ett anslag från DESS, Delegationen för Energiforskning i Sydsverige. Av Wallenbergstiftelsen har man fått sju miljoner kronor för den optiska instrumenteringen med en avsiktsförklaring om ytterligare sju miljoner nästa år.
Genom brännkammaren rusar en luftström av 3 kg/sekund. Luften har förvärmts till drygt 700¡C och satts under ett mycket högt tryck på ca 16 bar. Det finns också möjligheter att tillsätta flygbränsle, naturgas eller dieseljolja.
- Med DESS-riggen efterliknar vi förhållandena i en jetmotor eller en gasturbin. säger professor Torisson. Det som gör riggen världsunik är att vi försett den med ÓfönsterÓ som gör det möjligt att mäta många parametrar samtidigt: temperatur, strömning, blandningsprocesser. Vi har ju tillgång till laserdiagnostiska hjälpmedel i världsklass.
- Hittills har man bara klarat av att arbeta med en parameter i taget i sådana här anläggningar. Med tanke på de turbulenta förhållandena som råder i en brännkammare är det mycket vi inte vet om dessa snabba och komplicerade processer. Vi kommer att se spännande saker som ingen i världen sett tidigare!
I FTC ingår i dag Avdelningen för Förbränningsfysik, Institutionen för Värme- och Kraftteknik samt Avdelningen för Brandteknik. De sitter i dag spridda på LTH. Förbränningsfysikerna finns på Fysikum och har flyttat in i det nya huset, likaså en grupp som tillfälligtvis vistats i gamla Ekologihuset. Värme och Kraft huserar i M-huset och brandteknikerna finns i V-huset.

Många speciallaboratorier
FTC:s medlemmar får mycket avancerade laboratorier i det nya huset. Förbränningsmotorer - en avdelning inom Värme- och Kraftteknik - har flera motorriggar med fönster i cylinder och kolv där förbränningen studeras med laserdiagnostik.
- Men det saknas grundläggande forskning om dieselmotorer. Så vi kommer att ha en dieselmotor - också med fönster - uppställd i det nya huset för att lära oss mer om t ex hur sot och hur kväveoxider uppstår, säger professor Gunnar Lundholm vid Avdelningen för Förbränningsmotorer.
En annan förväntansfull användare är professor Göran Holmstedt vid Avdelningen för Brandteknik.
- I det nya laboratoriet ska vi studera grundläggande fenomen om flammor, flamspridning, branddetektion och brandsläckning, säger han. Bl a kommer det att finnas olika riggar för flam- och släckmedelsstudier och en vindtunnel för studier av branddetektorer. Kombinationen av väldefinierade experimentriggar med tillgång till laserdiagnostiska hjälpmedel i världsklass från avdelningen för förbränningsfysik gör laboratoriet unikt.
Överallt i huset ser man på väggarna runda men ännu fyllda hål. Det är faktiskt dessa förberedda hål som gör de nya laboratorierna så speciella.
- Vi kan dra rör kors och tvärs genom huset nästan som vi vill, säger Förbränningstekniskt Centrums föreståndare, professor Marcus Aldén. Genom dem kan vi leda laserljus. Vi kan på det sättet rigga upp nya experiment utan att behöva flytta känsliga lasrar eller mätutrustningar.
Tekniken att undersöka flammor och heta gaser med en laser var själva kärnidén när Förbränningstekniskt Centrum bildades. I stället för en sensor har man ett beröringsfritt system. Laserljuset passerar genom lågan och spektrala förändringar det då undergår speglar förhållandena i lågans inre. Naturligtvis finns det också speciallaboratorier för laseroptik.

Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-10-11