Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-10-24
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Lokala Fernströmpriset i Lund till Salmonellaforskare

Mary Jo Wick får Lunds lokala Fernströmpris – 100.000 kronor – som delas ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Hon är mikrobiolog i botten och knuten till avdelningen för immunologi i Lund där hon forskar om immunförsvaret mot Salmonellabakterier.

Mary Jo Wick är 38 år gammal och kommer från USA. Hon disputerade vid University of Rochester i New York och har bott i Sverige sedan 1993 där hon fortsatt sin forskarkarriär. Mary Jo Wick får priset för sina grundläggande studier av immunförsvarets igenkänningsmekanismer. Hon forskar om hur bakterier interagerar med värdens immunförsvar och har bl.a. visat hur kroppen känner igen en salmonellainfektion.
Förenklat beskrivet går det till så att makrofager, en typ av försvarsceller, äter upp bakterien och bryter ner dess proteiner i små fragment till peptider. Dessa presenteras på makrofagens cellyta tillsammans med en MHC-molekyl som fungerar som cellens fingeravtryck. Kombinationen peptid-MHC-molekyl lockar dit vita blodkroppar som känner igen kombinationen och angriper bakterierna. I processen deltar också dendritiska celler som är en annan typ av immunceller. De är speciellt duktiga på att kommunicera med T-celler, vita blodkroppar som arbetar i immunförsvaret.
- Salmonellabakterien är unik genom att den kan växa in i makrofagen och det kan ibland leda till kronisk infektion, förklarar Mary Jo Wick. Genom att kartlägga alla stegen i det här komplicerade samspelet mellan bakterier och försvarsceller kan vi bättre förstå både hur man bygger ett effektivt immunförsvar mot bakterieinfektioner och varför Salmonellainfektionen kan bli kronisk. Kunskapen kan också leda till utveckling av nya metoder att vaccinera mot olika typer av infektioner.
Fernströmpriset har delats ut sedan 1987 och Mary Jo Wick är den andra kvinna som
får Lunds lokala Fernströmpris


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-10-24