Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-10-29
Ulrika Oredsson 046-222 70 12
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Internationell e-learningkonferens vid Lunds universitet

Vilken roll spelar e-learning i det livslånga lärandet och hur kan man kombinera distans- och campusutbildning?
Detta är frågor som över 200 deltagare från 23 olika länder diskuterar på en konferens vid Lunds universitet den 24-26 oktober.

- Den nya teknologin har förändrat vårt sätt att lära och undervisa och därför är det viktigt att träffas för att utbyta erfarenheter och idéer när det gäller internetbaserad undervisning, säger rektor Boel Flodgren och menar att konferensen är ett utmärkt tillfälle att diskutera nya och förbättrade metoder för e-learning.

En av konferensens huvudtalare är Brian Holmes från EU-kommissionen. Han understryker EUs målsättning att Europa ska bli ”den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsekonomin i världen, där en hållbar utveckling ska ge fler och bättre jobb samt en större social samhörighet.” Konferensen i Lund stöds av EU och ska ses som ett led i den gemensamma europeiska ansträngningen.

Men det är inte bara deltagare från EUs medlemsländer som anslutit till konferensen. Ett stort antal kommer från länder i Tredje världen, och då framför allt från Afrika.
- Samtidigt som vi i väst utvecklar e-learning är det viktigt att vi engagerar oss för kunskapsspridning i u-länderna, säger Lunds universitets fortbildningschef, Lennart Badersten, som är initiativtagare till konferensen. Han är mycket nöjd med att konferensdeltagarna kommer från så många olika länder och hoppas att Lunds universitet i samarbete med SIDA och andra internationella organisationer kan vara med och bygga upp system för e-learning i Tredje världen.

En annan av konferensens huvudtalare, Dr Amer Al-Rawas från Oman, håller med om att den alltmer tillgängliga IT-teknologin gör e-learning till en intressant undervisningsmetod för u-länderna.
- Den nya teknologin kan påskynda utvecklingen och möta utvecklingsländernas växande behov av högre utbildning, menar Dr Amer Al-Rawas, men poängterar också att det finns en hel del problem som man måste lösa innan e-learning kan bli en realitet i u-världen. Förutom den nödvändiga infrastrukturen måste man även ta ställning till frågor som stora kulturella och språkliga skillnader inom många länder i Tredje världen.

Till skillnad från många andra e-learningkonferenser där teknologin står i fokus har man här lagt tonvikten vid den pedagogiska processen.
Peter Gärdenfors, professor i kognitionsforskning vid Lunds universitet och en av konferensens huvudtalare, föreläser om hur e-learning kan användas för att skapa en virtuell verklighet. Han menar att information förvandlas till kunskap först när vi kan placera in den i ett sammanhang. Här kan e-learning spela en viktig roll genom att i olika simulationsövningar ge oss den virtuella erfarenhet som behövs för att vi ska förstå ett visst sammanhang.

Övriga huvudtalare vid konferensen är Dr Erwin Wagner, EDEN (European Distance Education Network), Dr Duncan Timms, University of Sterling i Skottland och ordförande för ODELUCE, vd Michel-André Wlodarzyk från Skandia, utbildningssamordnare Dagny Blom från NKS i Norge och Michelle Berlinger, Utbildningsspecialist på CISCO
För övrig information: Fortbildningschef vid Lunds universitet, Lennart Badersten tel 046/ 222 12 60, mobil 0709-557521 eller Ebba Ossiannilsson, byrådirektör vid sekretariatet för Fort-vidare och distansutbildning, tel 046/ 222 12 62
Se även konferensens hemsida på www.fov.lu.se/e-lund/wble2001


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-10-29