Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-11-22
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Unga pilgrimers religiösa attityder undersökta

Varje år besöker 4000 svenska pilgrimer klostret i den lilla franska byn Taizé. De flesta är ungdomar. Jonas Eek, forskare på Teologiska fakulteten vid Lunds universitet, har undersökt hur de unga pilgrimernas religiösa attityder har påverkats av besöket i Taizé och deltagandet i gudstjänstlivet. Nu redovisar han resultaten i sin doktorsavhandling.


.Ungefär 100 000 människor från hela världen, de flesta ungdomar, besöker varje år klostret i Taizé. 4000 av dem är svenskar. Pilgrimerna stannar en vecka i Taizé och deltar i brödernas intensiva andaktsliv tre gånger dagligen. Andakterna kännetecknas av meditativ tystnad och korta repetitiva mantra-lika sånger. Vad händer med en människas religiösa attityder vid ett så intensivt liturgiskt deltagande? Är religiösa attityder stabila och relativt oföränderliga eller är det rimligt, att utifrån både ett kommunikationsperspektiv och ett pastoralt perspektiv, anta att man påverkas av ett så intensivt deltagande.
I denna studie har Jonas Eek jämfört 301 svenska pilgrimers religiösa attityder, både till kristen tro och till gudstjänst, före och efter en pilgrimsresa till Taizé. Dessutom har han analyserat i vilken utsträckning bekantskap med gudstjänst och liturgi före pilgrimsresan påverkade attitydförändringen till följd av densamma.
- Resultaten visar att ungdomarna förändras på tre olika sätt. Ungefär hälften blir mer positiva under vistelsen, medan en fjärdedel förefaller vara opåverkade och en fjärdedel faktiskt blir mer negativa, berättar Jonas Eek.
Främst verkar det vara pilgrimer som känner sig lite vilsna i hemförsamlingens gudstjänster som får ett ÓlyftÓ genom Taizés liturgi. Alltså finns i Taizé en gudstjänstform som speciellt lämpar sig för unga människor som har svårt att trivas med traditionella gudstjänstformer. Denna liturgiska form analyseras och diskuteras utifrån jämförelser med andra studier i Sverige och utomlands.
Titeln på Jonas Eeks avhandling: Religious Facilitation Through Intense Liturgical Participation: A Quasi-Experimental Study of Swedish Pilgrims to Taizé
Han kommer att försvara sin avhandling vid Teologiska fakulteten i Lund den 5 december 2001.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-11-22