Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-11-28
Ulrika Oredsson 046-222 70 12
Ulrika.Oredsson@info.lu.se


Günter Grass och Gao Xingjian på studentaftnar

Tio tidigare nobelpristagare gästar den 5-7 december Lunds universitet. Bland dessa finns Günter Grass och Gao Xingjian - nobelpristagare i litteratur 1999 respektive 2000.

Nobeljubileet sker med anledning av att det i år är 100 år sedan Nobelpriset delades ut för första gången. Som ett led i Nobelstiftelsens jubileumsarrangemang kommer en rad tidigare pristagare att besöka universitet och högskolor i Sverige och Norge. Lunds universitet gästas bl a av litteraturpristagarna Günter Grass och Gao Xingjian, som båda talar på studentaftnar i universitetshusets aula den 6 december.

Studentaftonen med Günter Grass inleds kl. 17.30 och Gao Xingjian talar med start kl. 19.30.
Från och med onsdagen den 28 november går det att beställa biljetter till studentaftnarna med Günter Grass och Gao Xingjian. Biljett finns att lösas till varje studentafton separat på AF´s expedition. De som bokar biljetter i förväg betalar en bokningsavgift på 20 kr / biljett. Fri entré gäller under kvällen. Föreläsningarnas kommer att ges på tyska respektive franska och de tolkas till svenska.

Vidare gästas Lunds universitet av nobelpristagarna i medicin: professorerna Peter C Doherty (1996), Edmond H Fischer (1992) och Sir James Black (1988), i fysik: professor Antony Hewish (1974) och Dr Heinrich Rohrer (1986). Alla kommer också att föreläsa vid Lunds universitet.

Den 6 - 7 december har lärare och studenter vid Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet möjlighet att lyssna till tre pristagare i ekonomi;
Professorerna Robert C Merton (1997), Myron S Scholes (1997) och Robert M
Solow (1987).

Biljetter till studentaftnarna finns att köpa på AF´s expedition. Tel. 046/38 49 00. Förköp: 20 kronor. (Fri entré gäller under kvällen) Pressansvarig för studentaftnarna; Oscar Edlund, tel 0709-31 79 90
För all övrig information: övermarskalken Karin Dahlgren tel 046/ 222 0978


Nobelföreläsningar 2001 - 100 års jubileum
Nobelpriset fyller 100 år och tidigare nobelpristagare föreläser vid Lunds universitet
5-7 december 2001

Pristagare i litteratur:
Torsdag 6 december: Studentaftnar;
Nobelföreläsningar i Universitetshuset, aulan
17.30 Günter Grass (1999) (föreläser på tyska)
"Mein Jahrhundert"
18.50-19.30 Paus
19.30 Gao Xingjian (2000) (föreläser på franska)
"Pour une autre esthétique"
Biljetter till de båda studentaftnarna finns att köpa genom AFs expedition from 28/11 tel 046/384900 (Fri entré gäller under kvällen)

Pristagare i fysiologi /medicin:
Onsdagen 5 december: Nobelföreläsningar i Fernströmsalen, BMC, Sölvegatan 19
14.00 - 15.00 Professor Peter C Doherty (1996)
"Cell-mediated immunity in virus infections"
15.30 - 16.30 Professor Edmond H Fischer (1992)
"How proteins speak with one-another in cell signaling"
Torsdagen 6 december: Nobelföreläsning i GK-salen, institutionen för fysiologiska vetenskaper, (BMC F11) Sölvegatan 19
15.00 Sir James W Black (1988)
"Fool´s Gold: Is our increasing knowledge of biomolecules making drug invention easier?"

Pristagare i fysik:
Torsdagen 6 december: Nobelföreläsningar i A-salen, Fysiska institutionen, Sölvegatan 14
10.15 Professor Antony Hewish (1974):
"Mapping the premordial Universe"
15.15 Dr Heinrich Rohrer (1986):
"Issues and Challenges for Science and Technology on the Nanometer Scale"

Pristagare i ekonomi: (Riksbankens jubileumsfonds pris i ekonomi till Alfred Nobels minne)
Torsdagen 6 december: Seminarier (ej offentliga) i Holger Crafoords Ekonomicentrum, Crafoordsalen
14.00 - 15.00 Professor Myron S Scholes (1997):
"Liquidity and the Role of Hedge Funds"
15.30 - 16.30 Professor Robert C Merton (1997):
"On the Design of Financial Systems in the 21st Century - The Role of Financial Engineering"
Fredagen 7 december:
10.30 - 11.30 Professor Robert M Solow (1987):
"Recent and Future Productivity Growth: Computers, Terrorism and Chance"


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-11-28