Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-12-03
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Universitetets pedagogiska pristagare utsedda

I samband med professorsinstallationen på fredag den 7 december delar Lunds universitets rektor Boel Flodgren ut höstterminens pedagogiska pris till två medarbetare som gjort framstående insatser för utbildningen.

Per-Gunnar Andréasson är professor i geologi.

Sverige behöver naturvetare, därför måste undervisningen i naturvetenskap vara intressant och engagerande - inte bara vid universitetet och inte bara i gymnasieskolan. Grundskolans undervisning måste sättas i fokus, om fler studenter skall kunna lämna universitetet med examen i naturvetenskap och teknik.

Per-Gunnar Andréasson arbetar med nya IT-baserade läromedel utifrån denna insikt. Han har börjat i grundskolan. Resultatet är en cd med namnet ”Droppen”, som på ett spännande sätt skildrar vattnets kretslopp. Han är nu i färd med att producera ett nytt program för 10-åringarna, ”Klumpen”, ett kunskapsäventyr om bergens uppkomst. Gymnasister som funderar på att studera naturvetenskap i Lund får delta i en medryckande virtuell vandring genom tid och rum i programmet ”Långväga skola besöker Lunds universitet”.

Per Gunnar Andréasson ges också detta pris för sina bidrag till den pedagogiska förnyelsen av den egna undervisningen i geologi och som idégivare för sina kollegor. Hit hör hans utveckling av ett avancerat läromedel i interaktiv mikroskopering. De bästa ambassadörerna för rekrytering av nya naturvetare återfinns bland de studenter som lämnar universitetet med goda pedagogiska erfarenheter.

Gertrud Sandqvist är prefekt vid Konsthögskolan i Malmö.

Gertrud Sandqvist ger en mycket efterfrågad kurs i s.k. närläsning. Detta kan för den oinvigde ses som en snäv kursinriktning. Det förhåller sig tvärtom. Gertrud Sandqvist arbetar utifrån en strävan att kunna formulera konstnärskapet i ord. Denna ambition har medverkat till en vidgning av konstbegreppen och till en stark pedagogisk vision för uppbyggnaden av den nya Konsthögskolan.

Gertrud Sandqvist är en medveten gränsöverskridare. Utbildningsprogrammet för fri konst har därför redan under dessa första året skaffat sig viktiga samarbetspartner utanför den egna institutionen. Projekt och kurser bedrivs inte sällan tillsammans med sociologer, filosofer, kompositörer, musiker, teologer osv. För en rad konst- institutioner inom och utom landet har Konsthögskolan redan blivit en erkänd partner.

Studenterna får under Gertrud Sandqvists pedagogiska ledning möta, utmanas och inspireras av den internationella utvecklingen inom samtidskonsten. Besökaren på de utställningar där konstelevernas produktion möter offentligheten förstår att skolan också vill vara bidragsgivare till denna utveckling. Gertrud Sandqvist spelar en aktiv roll i att fullfölja universitets utåtriktade, s.k. tredje uppgift. Orädd och med osvikligt engagemang deltar hon i konst- och konstpedagogisk debatt.

Vid professorsinstallationen utdelas även studentkårernas pris för goda lärarinsatser.
De pedagogiska prisen består av resestipendier om vardera 15 000 kronor. Pristagarna får också en löneförhöjning.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-12-03